بخشنامه های مالیاتی

دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها

شماره:30383/230/د

تاریخ:18/10/1392

دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها


شماره:30383/230/د
تاریخ:18/10/1392
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
کد:
112
92
184
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان
موضوع
دریافت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی از اداره ثبت شرکتها
 پیرو نامه شماره 39331/230/د مورخ 25/10/90 درخصوص اجرای ماده 184 قانون مالیاتهای مستقیم، ازآنجائیکه برخی از ادارات کل امورمالیاتی نسبت به پیگیری و ارسال به موقع اطلاعات مذکور اقدام ننموده اند بدینوسیله مقرر میگردد اطلاعات مربوط به ثبت شرکتها، موسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 89 تاکنون و منبعد به طور پیوسته و به صورت ماهانه در قالب فایل الکترونیکی و منطبق با فایل Excel پیوست از ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استانها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجراء:1/1/89
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دفتر اطلاعات مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903155 دفتر اطلاعات مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 184ـ ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل ‌شرکتها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات‌ حاصله در مو…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *