موضوع

درآمدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نیست- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان

درآمدهای غیر تولیدی مشمول معافیت نیست- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان


.شماره: ۵۸۷۶/۲۰۱
تاریخ:۲۸/۰۷/۱۳۸۲
پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۲۵۷-۲۸/۱۱/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۱۴۱۲۶۴
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۲۰۸۸۲
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اصفهان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۴/۱۲/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۱۰۲۱۷-۲۰۱-۲۲/۱۲/۸۱
 
خلاصه واخواهی: اسناد ومدارک ودفاتر عملکرد ۷۸ شرکت با تأئید هیأت بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مردود اعلام ومالیات از طریق علی الرأس تشخیص گردید. هیأت حل اختلاف بدوی با استناد به ماده ۱۳۲ درآمد حاصل از تولید فرش ماشینی را از مالیات معاف ودرآمد فروش ماشین آلات ودارائیهای ثابت را مشمول مالیات اعلام نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر علیرغم گزارش مجریان قرار مبنی بر مشمول مالیات بودن سود حاصل از فروش انواع دارائی ثابت، کل درآمد حاصل از فروش دارائی ثابت را نیز مشمول معافیت ماده ۱۳۲ اعلام واز کل مالیات رفع تعرض نموده که فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا به منظور حفظ حقوق حقه دولت نقض رأی تجدید نظر وتأئید رأی بدوی مورد تقاضا می باشد.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ فقط نسبت به درآمدهای واحد تولیدی حاصل از فعالیتهای تولیدی مندرج در فهرست اولویت های موضوع تبصره ۱ ماده مذکور جاری بوده وشامل سایر درآمدهای مکتسبه مودی بابت فعالیتهای خارج از فهرست مزبور وهمچنین درآمدهای غیر تولیدی از جمله فروش دارائیهای واحد تولیدی نمی گردد، نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مفاد گزارش مجری قرار صادره از آن هیأت (برگ ۵ پرونده) وعدم رعایت موازین قانونی یاد شده درآمدهای غیر تولیدی عملکرد سال ۷۸ مودی را نیز از شمول مالیات معاف وضمن رفع تعرض از مودی موصوف مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا این شعبه ایراد آقای ممیز کل مالیاتی به رأی مورد واخواهی را وارد دانسته وضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی مربوطه وصدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.
روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi