در مورد نرخ مالیات حقوق کارکنان سازمانهای دولتی که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب 70/6/13نمی باشند

در مورد نرخ مالیات حقوق کارکنان سازمانهای دولتی که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب ۷۰/۶/۱۳نمی باشند


 

شماره:۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱
تاریخ :۳۰/۰۵/۱۳۸۱
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل       
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰ نمی باشند سئوالاتی مطرح شده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود :
با توجه به اظهار نظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه ۱۶۹ مورخ ۱۲/۹/۸۰ نمایندگان محترم شورای اسلامی به مو جب نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۴/۳/۸۱ واصل گردیده و مفاد مشعر براین است که حکم صدر ماده ۸۵اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان ” مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ” به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت مینمایند و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی ، از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود.
 
 
عیسی شهسوار خجسته
 
 
«این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۷ منسوخ شده است.»
مواد قانونی وابسته
  ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi