قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق

395

*در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق


شماره 1084/192/211
تاریخ 31/01/1384
پیوست:دارد
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
 
پیرو بخشنامه شمار22113/5332/230 مورخ 19/12/1383نظر به مکاتباتی که بازپرس شعبه سیزه دادسرای نظامی ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو مشعر بر مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقیچیان اصلی با این سازمان به عمل آورده و با ملاحظه ضرورت حفظ حقوق دولت بدینوسیله مقرر میگردد:
در مواردیکه بازپرس ویژه طی دستور قضایی بشرح نمونه پیوست اعلام مینماید در مورد مالک خودرو با مشخصات معین قرار منع تعقیب صادر گردیده است . ضروری است ادارات امور مالیاتی نسبت به محاسبه ، مطالبه و وصول مالیات متعلق طبق دستور قضائی فوق الاشاره اقدام و ضمن ارائه گواهی لازم به مالکین فعلی جهت انجام شماره گذاری ، مراتب را جهت پیگیری حقوق تضییع شده دولت به لحاظ قاچاق اینگونه خودروها به بازپرس ویژه ، دفتر حقوقی سازمان و اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات جهت جمع آوری اطلاعات و ادامه اقدامات اعلام نمایند.
 
حیدری کرد زنگنه
 
 
سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 
اداره کل امور مالیاتی استان
 
سلام علیکم :
پیرو نامه مورخ 6/1/1384 به سازمان امور مالیاتی کشور
 
نـظـر بـه ایـنـکـه در خصـوص اتـهـامـات انـتـسابـی بـه آقـای            مـالـک خـودروی                    شـماره            به شماره موتور
و شماره شاسی                          که به اتهام حمل کالای قاچاق و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب این بازپرسی قرار گرفته بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است .
لذا مقتضی است نسبت به اخذ مالیات متعلقه بر مبنای سال ترخیص اقدام و نتیجه را به این بازپرسی اعلام دارند. بدیهی است با توجه به مفتوح بودن پرونده در خصوص رسیدگی به اتهامات قاچاق کننده اصلی متعاقبا پس از دستگیری و رسیدگی حقوق دولت وفق مقررات قانونی وصول خواهد شد.
 
ترکی
بارپرس شعبه سیزده دادسرای نظامی تهران
و ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو
 
 
 شماره: 22113/5332/230
تاریخ: 19/12/1383
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان …..
اداره کل امور مالیاتی ……
شورایعالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
 
نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند،سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ،چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 محاسبه و دریافت نموده باشد، مالیات واردات و مـصرف کنـندگـان اینگـونه خـودروها نـیز بـر اسـاس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود.
 
 غلامرضا حیدری کرد زنگنه
 
 
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *