بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

*در خصوص نبودن سال 73 در برنامه دوم و مشمول حق انشعاب بر قیمتها

بخشنامه شماره 30/4/8764/27923 تاریخ 1376/08/28

*در خصوص نبودن سال 73 در برنامه دوم و مشمول حق انشعاب بر قیمتها

شماره:27923/ 8764/4/30

تاریخ: 28/08/1376


 
 
پیوست:
 
جناب آقای بیطرف
وزیر محترم نیرو
 
عطف به نامه های شماره 300/35225 مورخ 12/8/1376 و شماره 100/516/2644 مورخ 27/1/1376 اعلام میدارد : مسائل مالیاتهای عملکرد سال 1373 شرکتهای برق منطقه ای و همچنین مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به صدور آراء شماره 7180-4/30 مورخ 5/7/1376 و شماره 7411-4/30 مورخ 10/7/1376 (تصاویر پیوست ) گردیده است . براساس آراء فوق الذکر , در سال 1373 که حد فاصل بین دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی بوده است طبعا احکام قانونی این دو برنامه جاری نبوده و لذا وجوه دریافتی شرکتهای برق منطقه ای بابت حق انشعاب , جزء درآمدهای شرکتهای مزبور محسوب و پس از کسر پرداختهای احتمالی به مشترکین بابت برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق مشمول مالیات خواهد شد , لیکن از ابتدای سال 1374 و با عنایت به مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سود ویژه شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان مشمول مالیات نخواهد بود .
 
حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارائی
 
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *