بخشنامه شماره 213/189/1995 تاریخ 1384/02/17

*جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل

*جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل


شماره: 1995/189/213
تاریخ: 17/02/1384
پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
سازمان حسابرسی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده اموراقتصادی
 
پیرو بخشنامه شماره 639/28-213 مورخ 24/01/1384 به پیوست جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1384 در یک صفحه و 8 ردیف که براساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد.
 
حیدری کرد زنگنه
 
 
 
جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت موضوع بند (ص) الحاقی ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/73 موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی در سال1384
 
 
ردیف
انواع موتور سیکلت
بهای فروش (ریال)
1
سینا وپردیس 125 سی سی
000/200/3
2
هوندا 125 CGIسی سی، هوندا CDI 125 سی سی، TITAN 125 سی سی
000/000/11
سایر انواع موتور سیکلت تولید داخل مدل سالهای 1383،1382،1381 که در جداول پیوست بخشنامه شماره 639/28-213 ونامه شماره 679/27-213 مورخ 21/1/84 قید نشده است
3
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر کمتراز 100 سی سی
000/200/2
4
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر 100 سی سی
000/000/3
5
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر 110 تا 115 سی سی
000/900/3
6
سایر انواع موتور سیکلت هوندا و کاواساکی 125 سی سی
000/500/7
7
سایر انواع موتور سیکلت 125 سی سی
000/000/4
8
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر 150 تا 200 سی سی
000/500/6
 
شماره:639/28/213
تاریخ:24/01/1384
پیوست:
 
 
اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
 
 
در اجرای بند(ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی(موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتورسیکلت،ماشین آلات راهسازی و کـشـاورزی سـاخت و مـونـتاژ داخـل جـهت مـحاسـبه حـق الـثبت بـرای سـال 1384 در 9 صفحه شامل 160 ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد.
 
 
حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
بهای فروش انواع موتورسیکلت،ماشین آلات راهسازی
و کشاورزی تولید و مونتاژ داخل
 
 
 
جهت محاسبه حق الثبت موضوع بند(ص) الحاقی ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/73 موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی
در سال 1384
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معاونت فنی و حقوقی
دفتر خدمات مالیاتی
 
 
 
 
  
 
 
بهای فروش انواع موتورسیکلت،ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید و مونتاژ داخل
جهت محاسبه حق الثبت موضوع بند(ص) الحاقی ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/73 موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی در سال 1384
 
 
ردیف
انواع موتورسیکلت
بهای فروش (ریال)
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر کمتر از 100 سی سی
1
همتاز شهری 70 سی سی،گازی R50P، کارا CA70، پیشرو پیروز 70 سی سی،میهن 70 سی سی و بهنام 70 سی سی، پیشرو پیک 80 سی سی، فراموتور70 سی سی- تندر شهاب 70 سی سی، پیروز 70 سی سی
2,500,000
2
تلاش TM70cc
2,400,000
3
جت رو 70 و 50 سی سی
2,200,000
4
آمیکو RX70cc
1,800,000
5
پاژنگ 70 سی سی
2,300,000
6
میهن Z50 سی سی و مینی پیشرو 50 سی سی
3,900,000
7
مارال ایران دو چرخ 50 سی سی
2,150,000
8
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر کمتر از 100 سی سی مدل سال 1380 و پایین تر
1,900,000
انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر از 100 تا 115 سی سی
9
پیشرو 100 سی سی،ماهان 100سی سی،سوپر ماهان 100 سی سی و ایران ماهان 100 سی سی،شیرویه 100 سی سی
3,000,000
10
سینا 100سی سی،پیشرو DX100cc، شهاب 100 سی سی
3,400,000
11
موتورسیکلت BOXER100cc،کاواساکی GVT100cc
5,800,000
12
پیشرو و پیشرو پیام 110 سی سی و شهاب 110 سی سی
4,000,000
13
بهمن ccB110، کیوان ccB110،کثیر ccB110و کویر 110 سی سی اسکوتر
5,000,000
14
مودناس 110 سی سی
9,800,000
15
جهانرو (JB115cc و جی تک 112cc)
7,000,000
16
تلاش 110 سی سی LFفیوچر، پیشرو پویا 100 سی سی
4,200,000
17
تلاش 100 سی سی AX و GX
2,800,000
18
ایران دو چرخ 100 سی سی RD
8,000,000
19
ایران دو چرخ 100 سی سی DMA
3,800,000
20
سینا CL110cc، شهاب SM110cc
4,500,000
21
پیشرو پیام110cc(کلاج دار)
4,100,000
22
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 100 سی سی مدل سال 1380 و پایین تر
2,800,000
23
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 110 سی سی تا 115 سی سی مدل سال1380 و پایین تر
3,700,000
انواع موتروسیکلت با حجم سیلندر 125 سی سی
24
فراموترو CG125cc– چهارزمانه شینکو 125cc– رایکا 125 سی سی
3,700,000
25
حامی 125 سی سی CDI– تندر شهاب 125سی سی- سفر 125سی سی
3,600,000
26
شکوه 125 سی سی،آمیکو 125 سی سی، تندر 125 سی سی،باسل چهار زمانه 125 سی سی،طرنا 125سی سی،همپا 125 سی سی،ظفر 125 سی سی،آبان 125 سی سی،تپش 125 سی سی،ملی 125 سی سی،شتاب 125 سی سی،آی تک 125 سی سی،کارا 125 سی سی،حامی 125 سی سی، بهران 125 سی سی،سحاب 125 سی سی، توان 125 سی سی،رنوس 125 سی سی،فراز 125 سی سی،جیران 125 سی سی،پرنده 125 سی سی، پارتیان 125 سی سی،هرمز 125 سی سی،سپند 125 سی سی،شهرو 125 سی سی و فینال 125 سی سی
3,500,000
27
آریا 125 سی سی
3,300,000
28
صدف 125 سی سی،رباط 125 سی سی،جهان 125 سی سی، دنده ای شهباز 125 سی سی، تکاور 125 سی سی، نیکو 125 سی سی، شیران 125 سی سی،کسری مدل کیا 125 سی سی،بهتاز 125 سی سی،هونو 125 سی سی، همرو 125 سی سی،آی سان 125 سی سی- رایکا 125 سی سی-  میلاد 125 سی سی- تیزتک 125 سی سی- سرعت 125 سی سی- سالیک 125 سی سی- جهش 125 سی سی- پارت 125 سی سی- کوثر 125 سی سی- نیوا 125 سی سی- کیان 125 سی سی- آزما 125 سی سی
4,500,000
29
آرشیا 125 DMI سی سی- تیزتک 125 سی سیCG
4,700,000
30
جت رو 125 سی سی- کثیر 125 سی سی
4,600,000
31
شهباز 125cc– تیوا 125cc
4,300,000
32
فراموتر LF– 125 سی سی رویا- کارا 125 سی سی مدل LF، هوندا 125 سی سی CG– تکرو 125 سی سی- ایران رویال CDL 125 سی سی،شهاب CG125
7,000,000
33
تریل XL 125 سی سی
8,000,000
34
تریل XL125 cc
8,500,000
35
تلاش 125 سی سیGR
7,500,000
36
تلاش 125 سی سی DT، تلاش 125 سی سی،پرشیا دنده ای 125 مدل پاژنگ، پیروز 125 سی سی،تک تاز 125 سی سی،کسری مدل ونوس 125 سی سی، نسیم 125 سی سی،رها 125 سی سی،نامی(PAKAN)، همارو 125سی سی، سامان 125 سی سی و تریل GMX125cc
6,500,000
37
تلاش 125AX سی سی، تیماس 125 سی سی
3,100,000
38
تک تیز 125 سی سی،شیرو سانیکو 125 سی سی تایوان، سانرو 125 سی سی تایوان،پیشرو پیام 125، تیزتاز 125 سی سی،هوکابدو 125 سی سی،تارا 125 سی سی SEETO، همتاز 125 سی سی، میهن 125 سی سی،ارس 125 سی سی،کثیر 125 سی سی،آمیکو XL125cc، کویر 125 سی سی، پیشرو پرشیا 125 سی سی،آرشیا 125 سی سی، دنا 125 سی سی، آذرخش و نامی 125 سی سی
5,500,000
39
یاماها VBX125cc، هوندا WAVE125cc و کاواساکی GTO125cc،ایران دو چرخ YBX125 سی سی
9,000,000
40
تک تاز 125ccGS
11,000,000
41
کاواساکی RX125ccHYHX
15,000,000
42
میراژه 125 سی سیCDI
2,800,000
43
کبیران 125 سی سی- بهتاز 125 سی سی- سرعت 125 سی سی
4,100,000
44
تریل ارشیا 125 سی سی
4,900,000
45
سایر انواع هوندا و کاواساکی 125 سی سی مدل سال 1380 و پایین تر
7,000,000
46
سایر انواع موتورسیکلت 125 سی سی مدل سال 1380 و پایین تر
3,800,000
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر از 150 تا 200 سی سی
47
فراموتور 150 سی سیLF– تلاش 150 سی سی- فراموتور 150 سی سی 3AGR
7,000,000
48
آرین 150 سی سی تریل زیپ استار
7,200,000
49
پاژنگ 150 سی سی
7,500,000
50
کثیر 150 سی سی- تریل 150CCXLپیشرو و پارس 150 سی سی
6,200,000
51
تلاش 150 سی سی GR،تلاش 200 سی سی GR و تریل 200 سی سی زیپ استار
8,000,000
52
پیشرو اسپرت 150 سی سی
6,900,000
53
پیشرو پارس اسپرت 200 سی سی، انواع ایژ 150 تا 200 سی سی
6,000,000
54
پارسا 150 سی سی، تریل میهن 150 سی سی- پیشرو تریال 150 سی سی- تریل 200 سی سی
6,500,000
55
تلاش 150 سی سی GS
6,700,000
56
ایران دو چرخ 150 سی سی تریل
9,000,000
57
آرین 150 سی سی ATV
24,900,000
58
تیزتک 150CC CG
5,300,000
59
کارا 150 LF سی سی
7,500,000
60
تندر شهاب 150 سی سی،همتاز سیر جوانان 150 سی سی، شهاب 150 سی سی
8,500,000
61
همتاز هارلی 150 سی سی، جهان رو 150JBسی سی با جاج 150 سی سی
10,200,000
62
پولساز 180 سی سی- تریل 150VRسی سی
12,000,000
63
همتاز سوپر هارلی 200 سی سی، پیشرو سوپر 200 سی سی- تورنادو 200 سی سی
10,500,000
64
وسپا 150 سی سی
8,240,000
65
مودناس 175 سی سی
17,000,000
66
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر 150 سی سی تا 200 سی سی مدل سال 1380 و پایین تر
6,200,000
انواع ماشین آلات راهسازی
انواع لودر
67
هپکو HL150و HL200
830,000,000
68
هپکو H 540
352,400,000
69
هپکو 4600
500,000,000
70
هپکو 5500
260,000,000
71
هپکو 530 و 4500
252,400,000
72
هپکو L 90 E و H L 150 E
1,085,000,000
73
هپکو HLB 115
425,000,000
74
هپکو HL 115
374,000,000
75
هپکو HL 120
393,000,000
76
هپکو HL 120 C
996,000,000
77
هپکو HL 90
244,500,000
78
هپکو HL 90 C
828,000,000
79
هپکو HL 80
176,000,000
80
هپکو H 520
240,000,000
81
هپکو اینترناش 60
250,000,000
82
هپکو اینترناش H 122 A
275,000,000
83
هپکو H 65 C & 70
275,000,000
84
هپکو بکهو LB 70
290,000,000
85
هپکو بکهو کشوئی TBLM
200,000,000
86
HSL 65(SKID LOADR CASTRO48) مینی لودر CASTRO 48
229,000,000
87
هپکو HLS 78 مینی لودر 78 CASTRO
249,500,000
88
هپکو بکهو لودر HLB 95 B
498,500,000
89
هپکو بکهو لودر HLB 95
398,500,000
90
HL 120D و HL 200D و HL 200E HL 120E
1,295,000,000
91
سایر انواع لودر داخلی که مدل آنها کمتر از سال 1380 باشد.
250,000,000
انواع غلطک
92
هپکو HC 100 و CA 25 S
293,000,000
93
هپکو HCP100 و CA 25 P
449,000,000
94
هپکو HC 100 B
415,000,000
95
هپکو HCP 100 B
412,500,000
96
هپکو HR 105 B و TS 200
370,000,000
97
هپکو HS 78 و WM 78
275,425,000
98
هپکو HC 13 و CG 11
59,000,000
99
هپکو HC 35 و SG 350
79,000,000
100
هپکو HRD 542
130,000,000
101
هپکو HC 70
89,000,000
102
هپکو HC 5
46,200,000
103
هپکو HCP 70
99,000,000
104
هپکو HC 100 S
245,000,000
105
هپکو HC 25
79,000,000
106
هپکو HCP 5
4,200,000
107
غلطک استاتیک 9 چرخ لاستیکی HR105 B
370,000,000
108
غلطک ویبره خودرو کمرشکن صاف HC 100 C
449,000,000
109
غلطک ویبره خودرو کمرشکن پاچه بزی HCP 100
469,000,000
110
غلطک ویبره دستی HC5
46,200,000
111
غلطک استاتیک دو چرخ آهنی HS78
275,425,000
112
سایر انواع غلطک داخلی مدل سال 1380 و پایین تر
90,000,000
انواع بیل مکانیکی
113
هپکو چرخ لاستیکی HE 100 و A 912
650,000,000
114
هپکو چرخ لاستیکی HEI 100 B با موتور دویتس
795,000,000
115
هپکو چرخ زنجیری و A 912
590,000,000
116
هپکو چرخ زنجیری HEC 100 B
745,000,000
117
هپکو بیل چرخ لاستیکی لیبهر (A 900 B 1)
985,000,000
118
هپکو بیل چرخ زنجیری لیبهر (R 900 B 1)
955,000,000
119
هپکو بکهو 3500
120,000,000
120
هپکو انترناش 3965
299,500,000
121
لیبهر هپکو 921
380,000,000
122
لیبهر هپکو 932
400,000,000
123
لیبهر هپکو 941
500,000,000
124
چرخ زنجیری بلند R 912
290,000,000
125
بیل هپکو HEC 100
350,000,000
126
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی لیبهر A 900
955,000,000
127
بیل مکانیکی چرخ زنجیری لیبهر R 900
920,000,000
128
سایر انواع بیل مکانیکی داخلی مدل سال 1380 و پایین تر
350,000,000
انواع بلدوزر
129
هپکو TD 25 و 751
496,900,000
130
هپکو 741
380,000,000
131
هپکو TD 15
412,300,000
132
هپکو 731
350,000,000
133
هپکو HD 330
492,000,000
134
هپکو HD 150
590,000,000
135
هپکو HD 220
890,000,000
136
سایر انواع بلدوزر مدل سال 1380 و پائین تر
400,000,000
انواع گریدر
137
هپکو HG 180، HG 180 B و HG 500
840,000,000
138
هپکو HG 180 C
954,000,000
139
هپکو HG 180 D
1,058,000,000
140
هپکو FAUN
329,800,000
141
سایر انواع گریدر مدل سال 1380 و پائین تر
400,000,000
انواع آسفالت تراش و کمپکتور
142
کمپکتور HCP 5
4,200,000
143
آسفالت تراش HCM 176
947,000,000
144
آسفالت تراش فنیشر HPF 108
980,000,000
145
سایر انواع آسفالت تراش مدل سال 1380 و پائین تر
500,000,000
انواع ماشین آلات کشاورزی
انواع تراکتور
146
تراکتور فرگوسن (ITM) 285
67,350,000
147
تراکتور مسی فرگوسن تک دیفرانسیل (ITM 399)
80,000,000
148
تراکتور مسی فرگوسن دو دیفرانسیل(ITM 399)
96,000,000
149
تراکتور باغی گلدونی
53,700,000
150
تراکتور DTM 200
29,500,000
151
انواع تیلر
10,000,000
152
سایر انواع تراکتور داخلی مدل سال 1380 و پایین تر
50,000,000
انواع کمباین
153
کمباین 955 با موتور پرکینز
211,700,000
154
کمباین 955 با موتور جاندیر
234,000,000
155
کمباین سهند 68- S
218,240,000
156
کمباین 1165
370,000,000
157
کمباین مدل 1450
1,290,000,000
158
کمباین برنج مدل L
97,938,360
159
کمباین مدیون 310 آلمانی
960,000,000
160
سایر انواع کمباین تولید داخل مدل سال 1380 و پائین تر
180,000,000
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
ماده 4- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همرا…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “*جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید