تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تکالیف وتعهدات شرکت ملی نفت ایران و گمرک ایران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 106055/ت41630ه تاریخ 13880525

شماره: 106055/ت41630هـ

تاریخ: 25/05/1388

تکالیف وتعهدات شرکت ملی نفت ایران و گمرک ایران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده


شماره: 106055/ت41630هـ

تاریخ: 25/05/1388

پیوست:

 

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی ودارایی

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 261915-2/12 مورخ 16/9/1387 وزارت نفت وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است قبل از ترخیص محموله های فرآورده های نفتی نسبت به تکمیل وارائه اظهارنامه گمرکی برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام ونسبت به پرداخت حقوق ورودی به صورت نقدی وارائه تعهدنامه ذیحسابی در رابطه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وعوارض مربوط اقدام نماید.

2- گمرک ایران مکلف است تا در قبال اخذ حقوق ورودی و تعهدنامه ذیحسابی معادل مالیات بر ارزش افزوده وعوارض مربوط، نسبت به ترخیص محموله های وارداتی فرآورده های نفتی اقدام و تصویر پروانه کالاهای ترخیصی را که حاکی از شماره تعهد ذیحسابی وسایر اطلاعات مورد نیاز باشد به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید.

3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی، نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده ومقررات مربوط وبه مأخذ قیمت عرضه اقدام وبا تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه بدهی مالیات و عوارض مربوط اقدام نماید.

4- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ضمن انجام تکالیف فوق الذکر در رابطه با محموله های وارداتی آتی، سریعا نسبت به اظهار محموله های فرآورده های سوختی وارداتی، پرداخت حقوق ورودی وتسلیم تعهدنامه ذیحسابی به گمرک ایران وهمچنین محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط متعلقه فرآورده های نفتی وارد و عرضه شده در پاییز و زمستان 1387 در چارچوب اظهارنامه تسلیمی دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام ودر صورت انجام تکالیف معوق حداکثر تا تاریخ 31/5/1388، از تسهیلات قانونی بخشودگی جرایم برخوردار گردد.

5- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی شرکت ملی نفت ایران اقدام ونتیجه بررسی وتسویه حساب دوره ای با شرکت ملی نفت ایران در این ارتباط را به گمرک ایران به منظور استرداد تعهدنامه های ذیحسابی محموله های مربوط اعلام نماید.

 

محموداحمدی نژاد

رئیس جمهور

مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *