تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها, قوانین وابسته مالیاتی

توسعه بخش کشاورزی

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 56822 تاریخ 1392/02/09

شماره:56822/ت49152ن

تاریخ:09/03/1392

توسعه بخش کشاورزی


 

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی-وزارت کشور

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

تصمیم جلسه مورخ 11/2/1392 نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

الف- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی نسبت به ساماندهی و تجمیع آبادیها و سکونتگاههای زیر بیست خانوار داخل جنگلهای کشور طی ده سال اقدام نماید.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به خرید اعیانی، معوض یا خرید اراضی مستثنیات خانواده های مشمول این بند با قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.

 

ب- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط در اجرای طرح ملی ساماندهی دام از جنگل به یکی از روشهای زیر اقدام نماید:

1- واگذاری اراضی منابع ملی صرفا جهت احداث مجتمع های دامداری با ارایه تسهیلات بانکی و حداقل نرخ سود.

2- پرداخت وجه مابه ازاء به دامداران.

 

ج- وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنشسته نمودن داوطلبانه دامداران مشمول طرح در قبال پرداخت حقوق ارتفاقی مابه ازاءدر صورت دارا بودن حداقل یکصد واحد دامی و شصت سال سن اقدام نماید.

 

د- یک درصد از محل سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار می گیرد تا به منظور توانمندسازی و آموزش بهره برداران و ارتقای دانش تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نظارت مستمر بر فرآیند اجرای کامل طرحها هزینه شود.

 

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

 

 

مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *