خبرهای مالی و مالیاتی

درآمد ابرازی فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات

درآمد ابرازی فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات

درآمد ابرازی فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات

صاحبان مشاغل و حرفی که ؛

۱ . درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات ) دو سال قبل آنها و یا،

۲ . آخرین درآمد قطعی شده آنها ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت )

فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت

بیش از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مساوی یا کمتر از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد ( مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی )

به عنوان مودی گروه دوم شغلی محسوب شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ مکلف به انجام تکالیف مقرر موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *