بخشنامه های مالیاتی

تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول

446

تهیه هزینه های مشترک بین درآمد های معاف ومشمول


 

شماره:10124/1376/232
تاریخ:29/05/1384
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان …    
هیات عالی انتظامی
اداره کل امور مالیاتی…      
شورای عالی انتظامی
سازمان حسابرسی  
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران    
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی
 
 
بقرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 موضوع تسهیم هزینه های مششترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیر معاف استنباط های متفاوتی دارند لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد:
1 – در صورتیکه در آمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند ، بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد ، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفا بحساب آن درآمد و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود .
2 – گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه های مشترک به نسبت در آدهای معاف و غیر معاف امری متداول و غیر معاف پذیرفته شده می باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفا واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می باشد ، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی باشد بلکه در این گونه موارد هزینه های مشترک با عنایت به میزان هزینه های واقعی مربوط به تحصیل درآمدها باید تسهیم شود. بهنوان مثال در مقایسه فعالیتهای بازرگانی و تولیدی با فعالیتهای سرمایه گذاری در سهام و سپرده گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت ، شاخص میزان در آمدهای حاصله برای تسهیم هزینه ها موجه نبوده و رعایت هزینه های واقعی سپرده گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود.
 
                                                 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
  ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *