تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه

تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه


شماره:۱۳۲۳۳۹

تاریخ:۱۸/۱۲/۱۳۸۷

پیوست:
 
 
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
 
با سلام
 
احتراما، با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(۲۱) قانون مذکور توسط مودیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مودیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهار شده در مهلت مقرر در قانون، مقرر می دارد:
 
۱) ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اسرع وقت اقدام نمایند.
 
۲) در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مودیان، در صورت درخواست کتبی مودی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلائل درخواست توسط اداراه کل،مراتب کتبا با ذکر دلایل و مستندات مودی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیم گیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط ،به استثناء شرایط اضطراری( از قبل از ورشکستگی،انحلال، وقایع عمده پیش بینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود.
 
۳) با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مودیان،خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی،جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند (۵) ماده (۲۲) و جریمه تاخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض، موضوع ماده (۲۳) قانون، با اسـتفـاده از اخـتیارات مـوضـوع مـاده (۱۹۱) قـانون مـالیاتهـای مـستقیم کـه با تـوجـه به حـکم مـاده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آن دسته از مـودیـان که تا پایـان روز ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اقـدام به تـسلیم اظـهارنامه و پـرداخت مالیات و عوارض متعلقه نموده اند، در صورت درخواست کتبی مودی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرائم تاخیر فوق الذکر صرفا نسبت به آن بخش از مالیاتها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مودی به حسابهای اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال می باشد.
 
 
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۱- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می …
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi