بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران

بخشنامه شماره 63066 تاریخ 1381/11/07

شمار:63066

تاریخ:07/11/1381

تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران


 

شمار:63066

تاریخ:07/11/1381

پیوست:

 

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان تهران

اداره کل مالیات های شرق تهران

اداره کل مالیات های غرب تهران

اداره کل مالیات های مرکز تهران

 

نظر به رعایت اصل عدم تمرکز ودر راستای توجه ویژه به امور خدماتی مودیان محترم مالیاتی بدینوسیله اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم در مورد متوفیانی که آخرین اقامتگاه قانونیشان در حوزه جغرافیایی ذیربط واقع می گردد به آن اداره کل تفویض می شود. معاونت محترم پشتیبانی اقدام لازم را در خصوص صدور احکام انتقال ویا جابجایی ومأموریت کارکنان حسب مورد به عمل خواهد آورد. مقتضی است ظرف 72 ساعت نسبت به جابجایی پرونده ها وامکانات مربوط اقدام نمایند.

 

عیسی شهسوار خجسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *