دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل 200/98/4 تاریخ 1397/02/09

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره دستورالعمل:200/98/4

تاریخ دستورالعمل:1398/02/09

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطبین/ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی
موضوعتعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 مالیات عملکرد سال 1397 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان­ها به ­شرح زیر تعیین می­گردد: 1-استان­های کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1): شهر تهران. گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران( غیر از شهر تهران). گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان. گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، ‏خراسان شمالی. گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل. 2-مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، با توجه به تقسیم بندی فوق و بنابر اهمیت محل فعالیت با اعمال ضرایب جدول زیر نسبت به ارقام مالیات مندرج در جداول مذکور تعیین گردد. گروه بندی استان­ها شهرها/شهرستان ها استانهای گروه (1) استانهای گروه (2) استانهای گروه (3) استانهای گروه (4) استانهای گروه (5) مراکز استان %100 %95 %90 %85 %80 شهرها/شهرستان های طبقه (الف) %95 %90 %85 %80 %75 شهرها/شهرستان های طبقه (ب) %90 %85 %80 %75 %70           3– درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین می شود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25%(بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین درصورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور، مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25% به صورت مقطوع خواهد بود. 4-مودیانی که در سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد. 5- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک­ موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1397 نخواهند داشت. 6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1397 حداکثر تا پایان خرداد ماه 1398 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات متعلقه می باشد. 7- مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین صرفا سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و … برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد. 8- مالیات عملکرد سال 1398 صاحبان خودروهایی که در این سال به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 15%(پانزده درصد) بیشتر از جداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت و رعایت سایر بندهای دستورالعمل و نیز مالیات صاحبان خودروهای مدل 1396 به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل 15%(پانزده درصد) بیشتر از مالیات مدل 1397 تعیین می گردد. تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور ، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود. 9- درخصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، صاحبان این وسایط می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند. 10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد، لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه درخصوص اینگونه مودیان منتفی است. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور  
تاریخ اجرا: عملکرد سال 1397مدت اجرا: مطابق دستورالعملمرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه ها و دستور العمل های منسوخ ( شماره و تاریخ) : ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *