موضوع

تعیین درآمد فرضی کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد فرضی کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


نمونه آرای شعب 

شماره: ۴۱۳۶/۲۰۱

تاریخ: ۲۶/۰۵/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۰۳۴۵-۱۹/۱/۸۰

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم ۱۹۹۵
شماره حوزه مالیاتی: ۱۴۱۱
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۱۴۱
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۲/۲/۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۱۸۲۷-۴/۳۰-۱۳/۳/۸۰
 
خلاصه واخواهی: شعبه شرکت خارجی                ، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح معترض بوده وتقاضای نقض رأی مزبور وارجاع به هیأت همعرض را دارد:
۱- فعالیت این شعبه منحصرا ایجاد ارتباط وهماهنگی بین شرکت اصلی ومشتریان ایرانی بوده وبه هیچ وجه رأسا در معاملات وعملیات تجاری وارد نشده ودارای هیچگونه درآمدی در ایران نمی باشد وهزینه های جاری شعبه نیز توسط شرکت اصلی تأمین می گردد وبا توجه به نوع کالاهای مورد معامله هیچ گونه خدمات پس از فروش نیز ندارد و بنابراین مشمول ضوابط مندرج در رأی ۱۶۳۵-۴/۳۰ مورخ ۷/۲/۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. ۲- حوزه مالیاتی بدون توجه به واقعیتهای امر وفقط به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۶/۳۷۰۵-۴/۳۰ مورخ ۱۶/۴/۷۷ معاونت درآمدهای مالیاتی این شرکت را به عنوان کمیسیونری فرضی شرکت            در ایران تلقی وبا ادعای فرضی عدم ارائه اسناد ومدارک درآمد کمیسیونری اقدام به تعیین درآمد از طریق علی الرأس نموده است در حالی این شعبه هیچ گونه درآمدی نداشته وهزینه های آن همواره از طریق حواله های ارزی دریافتی از اداره مرکزی تأمین گردیده است. ۳- ممیز محترم مالیاتی بدون اثبات اینکه این شعبه درآمدی در ایران کسب نموده با استفاده از لیست اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع اداره مرکزی توسط خریداران مختلف و احتساب ۲% به عنوان کمیسیونری برگ تشخیص متمم صادر نموده است. ۴- هیأت تجدید نظر بدون توجه به مطالب فوق خلاف احکام قانون ومقررات ذیربط به خصوص بند ۵ بخشنامه مورخ ۳/۷/۷۹ وزارتی اقدام به صدور رأی نموده است. ۵- با عنایت به کلیه مطالب فوق الاشعار و تأکید مجدد بر عدم دریافت کمیسیون از اداره مرکزی تقاضا دارد رأی قانونی بر نقض رأی هیأت تجدید نظر وارجاع پرونده به هیأت همعرض صادر بفرمائید.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی مربوطه حاکی از آن است که درآمد تعیین شده فرضی برای شرکت مودی که شعبه شرکت               سوئیس می باشد صرفا بر اساس آمار مربوطه به گشایش اعتبارات اسنادی توسط خریداران برای شرکت مادر بوده ومتکی بر هیچ نوع مدرک وسند مثبته ای جهت احراز درآمد برای شرکت مودی از این لحاظ نمی باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز بدون رسیدگی لازم به موارد مذکور در لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده است. هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جهت رسیدگی به دفاعیات شرکت مودی مبنی بر عدم هرگونه درآمدی از این بابت، مبادرت به صدور دو فقره قرار کارشناسی وبر اساس گزارش های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، لیکن نظر به آنکه گزارش های مورد بحث نیز بدون اتکاء به اسناد ومدارک وخلاف قانون ودستورالعمل های صادره وفاقد کفایت رسیدگی می باشند علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون ومقررات قانونی وعدم کفایت رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع می نماید تا بر اساس دستورالعمل های صادره به خصوص بخشنامه های وزارتی شماره ۱۶۶۵۵ مورخ ۲۰/۵/۸۰ و شماره ۳۸۹۹۴/۵۴۸۲-۴/۳۰ مورخ ۷/۷/۸۰ مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نور بخش
رضا سعیدی امجد
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi