موضوع

تعیین درآمد از طریق تسعیر حسابهای ارزی وامانی شرکت با نرخ روز ارز از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مبارکه

تعیین درآمد از طریق تسعیر حسابهای ارزی وامانی شرکت با نرخ روز ارز از سوی ممیز مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مبارکه


نمونه آرای شعب

شماره: ۴۱۱۶/۴/۳۰

تاریخ: ۱۶/۰۵/۱۳۸۰

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۳۴-۳۰/۶/۷۹

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به ۳۰/۹/۷۷
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۸۴۲۲
شماره سر ممیز مالیاتی: ۲۰۸۴۲
اداره: امور اقتصادی ودارایی مبارکه
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۳/۹/۷۹
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۹۰۳۰-۴/۳۰-۲۱/۱۰/۷۹
 
خلاصه واخواهی: هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در صدور رأی ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده اند وبا صدور قرار رسیدگی از خود سلب اختیار و مسئولیت نموده اند عینا بر اساس مندرجات گزارش کارشناسی که بدون مراجعه به اسناد و مدارک شرکت و سند رسمی تنظیم گردیده رأی خود را صادر کرده اند، ودرآخرین جلسه هیئت حل اختلاف که بدون حضور نمایندگان این شرکت منعقد گردیده (این شرکت طی نامه ای درخواست به تعویق انداختن جلسه را بدلیل عدم دریافت گزارش مجریان قرار نموده که مورد توجه واقع نشده است).
همانطور که در لوایح تقدیمی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر دلایل اقامه گردیده مبلغ ۵/۱۲ میلیارد ریال از هزینه های پرسنلی شرکت که متکی به سند استخدامی شرکت بوده وعینا منطبق با اجزاء الف وب بند یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که تماما برگشت شده است.
ممیز مالیاتی بر خلاف حکم صریح آراء شماره ۵۷۴۱-۴/۳۰ و ۵۴۴۹-۴/۳۰ مورخ ۱۷/۴/۷۵ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی حسابهای ارزی شرکت و وجوه امانی شرکت                   ، نزد این شرکت را بدون توجه رویه متخذه شرکت از سالهای گذشته تاکنون با نرخ ارز روز تسعیر و به درآمد مشمول مالیات شرکت اضافه کرده است.
سایر اقلام برگشتی نیز در لایحه های تقدیمی به هیأتهای حل اختلاف به طور صریح تشریح گردیده است درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:
هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأی مورد واخواهی را باستناد به گزارش اجرای قرار وارده به شماره ۲۵۳۵ مورخ ۳۰/۶/۷۹ کارشناسان مالیاتی انشاء کرده است واین در حالی است که کارشناسان مذکور طی بند هـ گزارش یاد شده، در رسیدگی به مفاد بند ۵ لایحه شماره ۳۲۵/۱۰۰ مورخ ۱۳/۵/۷۹ مودی تسلیمی به هیئت تجدید نظر، در خصوص تسعیر نرخ ارز، ضمن تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) نظر هیئت تجدید نظر را به بخشنامه شماره ۳۵۳۵۴ مورخ ۳/۸/۷۵ معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی جلب کرده اند. که با در نظر گرفتن مفاد ماده پیش گفته اظهارنظر کارشناسان فوق در تأیید نظر مجریان قرار (مرحله بدوی) از یک طرف و اشاره به بخشنامه مزبور از طرف دیگر، متناقض بوده وبه این ترتیب رسیدگی کارشناسان به این قسمت از اعتراضات مودی وافی به مقصود نمی باشد و حق این بود که هیئت تجدید نظر با در نظر گرفتن آراء هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های صادره در این باره، از جمله بخشنامه فوق الذکر و ماهیت حسابهای ارزی مورد نظر نسبت به اعتراض مودی رسیدگی و اظهار نظر قانونی معمول می داشت و چون در رأی مورد واخواهی چنین رسیدگی واظهار نظری از سوی هیئت تجدید نظر به عمل نیامده است بنابراین رأی صادره به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید.
ضمنا از حیث سایر موارد شکایت، با عنایت به رسیدگی های انجام شده توسط هیأت های بدوی وتجدید نظر، ایرادی به رأی صادره وارد نیست.
محمد علی سعید زاده
غلامحسین مختاری
غلامعلی آبائی
مواد قانونی وابسته
-…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi