تعیین حق الثبت بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات

تعیین حق الثبت بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات


شماره:۶۳۹/۲۸/۲۱۳

تاریخ:۲۴/۰۱/۱۳۸۴

پیوست:دارد
 
 
اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
 
 
در اجرای بند(ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی(موضوع ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتورسیکلت،ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال ۱۳۸۴ در ۹ صفحه شامل ۱۶۰ ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد.
 
 
حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
 
 
بهای فروش انواع موتورسیکلت،ماشین آلات راهسازی
و کشاورزی تولید و مونتاژ داخل
 
 
 
جهت محاسبه حق الثبت موضوع بند(ص) الحاقی ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ موضوع ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی
در سال ۱۳۸۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معاونت فنی و حقوقی
دفتر خدمات مالیاتی
 
 
 
 
 
  
 
 
بهای فروش انواع موتورسیکلت،ماشین آلات راهسازی و کشاورزی تولید و مونتاژ داخل
جهت محاسبه حق الثبت موضوع بند(ص) الحاقی ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ موضوع ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴
 
 
ردیف
انواع موتورسیکلت
بهای فروش (ریال)
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر کمتر از ۱۰۰ سی سی
۱
همتاز شهری ۷۰ سی سی،گازی R50P، کارا CA70، پیشرو پیروز ۷۰ سی سی،میهن ۷۰ سی سی و بهنام ۷۰ سی سی، پیشرو پیک ۸۰ سی سی، فراموتور۷۰ سی سی- تندر شهاب ۷۰ سی سی، پیروز ۷۰ سی سی
 
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲
تلاش TM70cc
۲,۴۰۰,۰۰۰
۳
جت رو ۷۰ و ۵۰ سی سی
۲,۲۰۰,۰۰۰
۴
آمیکو RX70cc
۱,۸۰۰,۰۰۰
۵
پاژنگ ۷۰ سی سی
۲,۳۰۰,۰۰۰
۶
میهن Z50 سی سی و مینی پیشرو ۵۰ سی سی
۳,۹۰۰,۰۰۰
۷
مارال ایران دو چرخ ۵۰ سی سی
۲,۱۵۰,۰۰۰
۸
سایر انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر کمتر از ۱۰۰ سی سی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۱,۹۰۰,۰۰۰
انواع موتور سیکلت با حجم سیلندر از ۱۰۰ تا ۱۱۵ سی سی
۹
پیشرو ۱۰۰ سی سی،ماهان ۱۰۰سی سی،سوپر ماهان ۱۰۰ سی سی و ایران ماهان ۱۰۰ سی سی،شیرویه ۱۰۰ سی سی
۳,۰۰۰,۰۰۰
 
۱۰
سینا ۱۰۰سی سی،پیشرو DX100cc، شهاب ۱۰۰ سی سی
۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۱
موتورسیکلت BOXER100cc،کاواساکی GVT100cc
۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۲
پیشرو و پیشرو پیام ۱۱۰ سی سی و شهاب ۱۱۰ سی سی
۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳
بهمن ccB۱۱۰، کیوان ccB۱۱۰،کثیر ccB۱۱۰و کویر ۱۱۰ سی سی اسکوتر
۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴
مودناس ۱۱۰ سی سی
۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۵
جهانرو (JB115cc و جی تک ۱۱۲cc)
۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶
تلاش ۱۱۰ سی سی LFفیوچر، پیشرو پویا ۱۰۰ سی سی
۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۷
تلاش ۱۰۰ سی سی AX و GX
۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۸
ایران دو چرخ ۱۰۰ سی سی RD
۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹
ایران دو چرخ ۱۰۰ سی سی DMA
۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۰
سینا CL110cc، شهاب SM110cc
۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۱
پیشرو پیام۱۱۰cc(کلاج دار)
۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۲
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر ۱۰۰ سی سی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۳
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر ۱۱۰ سی سی تا ۱۱۵ سی سی مدل سال۱۳۸۰ و پایین تر
۳,۷۰۰,۰۰۰
انواع موتروسیکلت با حجم سیلندر ۱۲۵ سی سی
۲۴
فراموترو CG125cc– چهارزمانه شینکو ۱۲۵cc– رایکا ۱۲۵ سی سی
۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۵
حامی ۱۲۵ سی سی CDI– تندر شهاب ۱۲۵سی سی- سفر ۱۲۵سی سی
۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۶
شکوه ۱۲۵ سی سی،آمیکو ۱۲۵ سی سی، تندر ۱۲۵ سی سی،باسل چهار زمانه ۱۲۵ سی سی،طرنا ۱۲۵سی سی،همپا ۱۲۵ سی سی،ظفر ۱۲۵ سی سی،آبان ۱۲۵ سی سی،تپش ۱۲۵ سی سی،ملی ۱۲۵ سی سی،شتاب ۱۲۵ سی سی،آی تک ۱۲۵ سی سی،کارا ۱۲۵ سی سی،حامی ۱۲۵ سی سی، بهران ۱۲۵ سی سی،سحاب ۱۲۵ سی سی، توان ۱۲۵ سی سی،رنوس ۱۲۵ سی سی،فراز ۱۲۵ سی سی،جیران ۱۲۵ سی سی،پرنده ۱۲۵ سی سی، پارتیان ۱۲۵ سی سی،هرمز ۱۲۵ سی سی،سپند ۱۲۵ سی سی،شهرو ۱۲۵ سی سی و فینال ۱۲۵ سی سی
 
 
 
۳,۵۰۰,۰۰۰
 
۲۷
آریا ۱۲۵ سی سی
۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۸
صدف ۱۲۵ سی سی،رباط ۱۲۵ سی سی،جهان ۱۲۵ سی سی، دنده ای شهباز ۱۲۵ سی سی، تکاور ۱۲۵ سی سی، نیکو ۱۲۵ سی سی، شیران ۱۲۵ سی سی،کسری مدل کیا ۱۲۵ سی سی،بهتاز ۱۲۵ سی سی،هونو ۱۲۵ سی سی، همرو ۱۲۵ سی سی،آی سان ۱۲۵ سی سی- رایکا ۱۲۵ سی سی-  میلاد ۱۲۵ سی سی- تیزتک ۱۲۵ سی سی- سرعت ۱۲۵ سی سی- سالیک ۱۲۵ سی سی- جهش ۱۲۵ سی سی- پارت ۱۲۵ سی سی- کوثر ۱۲۵ سی سی- نیوا ۱۲۵ سی سی- کیان ۱۲۵ سی سی- آزما ۱۲۵ سی سی
 
 
 
۴,۵۰۰,۰۰۰
 
۲۹
آرشیا ۱۲۵ DMI سی سی- تیزتک ۱۲۵ سی سیCG
۴,۷۰۰,۰۰۰
۳۰
جت رو ۱۲۵ سی سی- کثیر ۱۲۵ سی سی
۴,۶۰۰,۰۰۰
۳۱
شهباز ۱۲۵cc– تیوا ۱۲۵cc
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳۲
فراموتر LF– ۱۲۵ سی سی رویا- کارا ۱۲۵ سی سی مدل LF، هوندا ۱۲۵ سی سی CG– تکرو ۱۲۵ سی سی- ایران رویال CDL ۱۲۵ سی سی،شهاب CG125
۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳
تریل XL ۱۲۵ سی سی
۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۴
تریل XL125 cc
۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۵
تلاش ۱۲۵ سی سیGR
۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۶
تلاش ۱۲۵ سی سی DT، تلاش ۱۲۵ سی سی،پرشیا دنده ای ۱۲۵ مدل پاژنگ، پیروز ۱۲۵ سی سی،تک تاز ۱۲۵ سی سی،کسری مدل ونوس ۱۲۵ سی سی، نسیم ۱۲۵ سی سی،رها ۱۲۵ سی سی،نامی(PAKAN)، همارو ۱۲۵سی سی، سامان ۱۲۵ سی سی و تریل GMX125cc
 
۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۷
تلاش ۱۲۵AX سی سی، تیماس ۱۲۵ سی سی
۳,۱۰۰,۰۰۰
۳۸
تک تیز ۱۲۵ سی سی،شیرو سانیکو ۱۲۵ سی سی تایوان، سانرو ۱۲۵ سی سی تایوان،پیشرو پیام ۱۲۵، تیزتاز ۱۲۵ سی سی،هوکابدو ۱۲۵ سی سی،تارا ۱۲۵ سی سی SEETO، همتاز ۱۲۵ سی سی، میهن ۱۲۵ سی سی،ارس ۱۲۵ سی سی،کثیر ۱۲۵ سی سی،آمیکو XL125cc، کویر ۱۲۵ سی سی، پیشرو پرشیا ۱۲۵ سی سی،آرشیا ۱۲۵ سی سی، دنا ۱۲۵ سی سی، آذرخش و نامی ۱۲۵ سی سی
 
 
۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۹
یاماها VBX125cc، هوندا WAVE125cc و کاواساکی GTO125cc،ایران دو چرخ YBX۱۲۵ سی سی
۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۰
تک تاز ۱۲۵ccGS
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱
کاواساکی RX125ccHYHX
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲
میراژه ۱۲۵ سی سیCDI
۲,۸۰۰,۰۰۰
۴۳
کبیران ۱۲۵ سی سی- بهتاز ۱۲۵ سی سی- سرعت ۱۲۵ سی سی
۴,۱۰۰,۰۰۰
۴۴
تریل ارشیا ۱۲۵ سی سی
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴۵
سایر انواع هوندا و کاواساکی ۱۲۵ سی سی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۶
سایر انواع موتورسیکلت ۱۲۵ سی سی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۳,۸۰۰,۰۰۰
انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر از ۱۵۰ تا ۲۰۰ سی سی
۴۷
فراموتور ۱۵۰ سی سیLF– تلاش ۱۵۰ سی سی- فراموتور ۱۵۰ سی سی ۳AGR
۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۸
آرین ۱۵۰ سی سی تریل زیپ استار
۷,۲۰۰,۰۰۰
۴۹
پاژنگ ۱۵۰ سی سی
۷,۵۰۰,۰۰۰
۵۰
کثیر ۱۵۰ سی سی- تریل ۱۵۰CCXLپیشرو و پارس ۱۵۰ سی سی
۶,۲۰۰,۰۰۰
۵۱
تلاش ۱۵۰ سی سی GR،تلاش ۲۰۰ سی سی GR و تریل ۲۰۰ سی سی زیپ استار
۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۲
پیشرو اسپرت ۱۵۰ سی سی
۶,۹۰۰,۰۰۰
۵۳
پیشرو پارس اسپرت ۲۰۰ سی سی، انواع ایژ ۱۵۰ تا ۲۰۰ سی سی
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۴
پارسا ۱۵۰ سی سی، تریل میهن ۱۵۰ سی سی- پیشرو تریال ۱۵۰ سی سی- تریل ۲۰۰ سی سی
۶,۵۰۰,۰۰۰
۵۵
تلاش ۱۵۰ سی سی GS
۶,۷۰۰,۰۰۰
۵۶
ایران دو چرخ ۱۵۰ سی سی تریل
۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۷
آرین ۱۵۰ سی سی ATV
۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۵۸
تیزتک ۱۵۰CC CG
۵,۳۰۰,۰۰۰
۵۹
کارا ۱۵۰ LF سی سی
۷,۵۰۰,۰۰۰
۶۰
تندر شهاب ۱۵۰ سی سی،همتاز سیر جوانان ۱۵۰ سی سی، شهاب ۱۵۰ سی سی
۸,۵۰۰,۰۰۰
۶۱
همتاز هارلی ۱۵۰ سی سی، جهان رو ۱۵۰JBسی سی با جاج ۱۵۰ سی سی
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۶۲
پولساز ۱۸۰ سی سی- تریل ۱۵۰VRسی سی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۳
همتاز سوپر هارلی ۲۰۰ سی سی، پیشرو سوپر ۲۰۰ سی سی- تورنادو ۲۰۰ سی سی
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۴
وسپا ۱۵۰ سی سی
۸,۲۴۰,۰۰۰
۶۵
مودناس ۱۷۵ سی سی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۶
سایر انواع موتورسیکلت با حجم سیلندر ۱۵۰ سی سی تا ۲۰۰ سی سی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۶,۲۰۰,۰۰۰
انواع ماشین آلات راهسازی
انواع لودر
۶۷
هپکو HL150و HL200
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸
هپکو H 540
۳۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۶۹
هپکو ۴۶۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰
هپکو ۵۵۰۰
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱
هپکو ۵۳۰ و ۴۵۰۰
۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰
۷۲
هپکو L 90 E و H L 150 E
۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۳
هپکو HLB 115
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۴
هپکو HL 115
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۵
هپکو HL 120
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۷۶
هپکو HL 120 C
۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۷
هپکو HL 90
۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۸
هپکو HL 90 C
۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۹
هپکو HL 80
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۰
هپکو H 520
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱
هپکو اینترناش ۶۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲
هپکو اینترناش H 122 A
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۳
هپکو H 65 C & 70
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۴
هپکو بکهو LB 70
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵
هپکو بکهو کشوئی TBLM
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۶
HSL 65(SKID LOADR CASTRO48) مینی لودر CASTRO 48
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۷
هپکو HLS 78 مینی لودر ۷۸ CASTRO
۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۸۸
هپکو بکهو لودر HLB 95 B
۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۸۹
هپکو بکهو لودر HLB 95
۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰
۹۰
HL 120D و HL 200D و HL 200E HL 120E
۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۱
سایر انواع لودر داخلی که مدل آنها کمتر از سال ۱۳۸۰ باشد.
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع غلطک
۹۲
هپکو HC 100 و CA 25 S
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۹۳
هپکو HCP100 و CA 25 P
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۴
هپکو HC 100 B
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۵
هپکو HCP 100 B
۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۹۶
هپکو HR 105 B و TS 200
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷
هپکو HS 78 و WM 78
۲۷۵,۴۲۵,۰۰۰
۹۸
هپکو HC 13 و CG 11
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
۹۹
هپکو HC 35 و SG 350
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰
هپکو HRD 542
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱
هپکو HC 70
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲
هپکو HC 5
۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۳
هپکو HCP 70
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴
هپکو HC 100 S
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵
هپکو HC 25
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶
هپکو HCP 5
۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۷
غلطک استاتیک ۹ چرخ لاستیکی HR105 B
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸
غلطک ویبره خودرو کمرشکن صاف HC 100 C
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹
غلطک ویبره خودرو کمرشکن پاچه بزی HCP 100
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰
غلطک ویبره دستی HC5
۴۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۱
غلطک استاتیک دو چرخ آهنی HS78
۲۷۵,۴۲۵,۰۰۰
۱۱۲
سایر انواع غلطک داخلی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع بیل مکانیکی
۱۱۳
هپکو چرخ لاستیکی HE 100 و A 912
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴
هپکو چرخ لاستیکی HEI 100 B با موتور دویتس
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵
هپکو چرخ زنجیری و A 912
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶
هپکو چرخ زنجیری HEC 100 B
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷
هپکو بیل چرخ لاستیکی لیبهر (A 900 B 1)
۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸
هپکو بیل چرخ زنجیری لیبهر (R 900 B 1)
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹
هپکو بکهو ۳۵۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰
هپکو انترناش ۳۹۶۵
۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۱
لیبهر هپکو ۹۲۱
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲
لیبهر هپکو ۹۳۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳
لیبهر هپکو ۹۴۱
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴
چرخ زنجیری بلند R 912
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵
بیل هپکو HEC 100
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی لیبهر A 900
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷
بیل مکانیکی چرخ زنجیری لیبهر R 900
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸
سایر انواع بیل مکانیکی داخلی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع بلدوزر
۱۲۹
هپکو TD 25 و ۷۵۱
۴۹۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۰
هپکو ۷۴۱
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱
هپکو TD 15
۴۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۳۲
هپکو ۷۳۱
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳
هپکو HD 330
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴
هپکو HD 150
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵
هپکو HD 220
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶
سایر انواع بلدوزر مدل سال ۱۳۸۰ و پائین تر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع گریدر
۱۳۷
هپکو HG 180، HG 180 B و HG 500
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸
هپکو HG 180 C
۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹
هپکو HG 180 D
۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰
هپکو FAUN
۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۱
سایر انواع گریدر مدل سال ۱۳۸۰ و پائین تر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع آسفالت تراش و کمپکتور
۱۴۲
کمپکتور HCP 5
۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۳
آسفالت تراش HCM 176
۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴
آسفالت تراش فنیشر HPF 108
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵
سایر انواع آسفالت تراش مدل سال ۱۳۸۰ و پائین تر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع ماشین آلات کشاورزی
انواع تراکتور
۱۴۶
تراکتور فرگوسن (ITM) 285
۶۷,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۷
تراکتور مسی فرگوسن تک دیفرانسیل (ITM 399)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸
تراکتور مسی فرگوسن دو دیفرانسیل(ITM 399)
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹
تراکتور باغی گلدونی
۵۳,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰
تراکتور DTM 200
۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۱
انواع تیلر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲
سایر انواع تراکتور داخلی مدل سال ۱۳۸۰ و پایین تر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
انواع کمباین
۱۵۳
کمباین ۹۵۵ با موتور پرکینز
۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۴
کمباین ۹۵۵ با موتور جاندیر
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵
کمباین سهند ۶۸- S
۲۱۸,۲۴۰,۰۰۰
۱۵۶
کمباین ۱۱۶۵
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷
کمباین مدل ۱۴۵۰
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۸
کمباین برنج مدل L
۹۷,۹۳۸,۳۶۰
۱۵۹
کمباین مدیون ۳۱۰ آلمانی
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰
سایر انواع کمباین تولید داخل مدل سال ۱۳۸۰ و پائین تر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 
 
 
 
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi