تعیین حوزه‌های دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

تعیین حوزه‌های دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور


شماره:۴۵۹۱۸/۴۴۴۰۶
تاریخ:۰۱/۰۳/۱۳۸۹
پیوست:
 
 
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین حوزههای دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور 

معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه شماره ۴۵۹۱۸/۴۴۴۰۶ مورخ ۱/۳/۸۹ را به شرح زیر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ـ معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری اعلام نموده است:
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۷۲۵/ت۳۸۸۷۶هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۷) و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۸۹۳۷۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
۱ – حوزههای زیر به عنوان اولویتهای اساسی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تعیین میشوند:
الف – توسعه دولت الکترونیک (با محوریت ارایه خدمات دولتی).
ب – توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی.
ج – توسعه فرهنگ ایرانی – اسلامی در فضای مجازی.
د – توسعه سلامت و رفاه اجتماعی.
هـ – توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات.
و– گسترش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات.
ز – بسط قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی.
ح- توسعه عدالت الکترونیکی
 
۲ – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به گونهای برنامهریزی و اقدام نمایند که اهداف کمی ذیل در برنامه پنج سال آینده به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود:
۲-۱- توسعه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲۲/۶
۲-۲- توسعه شاخص آمادگی الکترونیکی ۸
۲-۳-  توسعه پورتهای پرسرعت )Kpbs– ۵۱۲)  ۵۰% خانوارها.
۲-۴- عرضه خدمات الکترونیکی بین دستگاهی ۱۰۰% خدمات،
۲-۵- عرضه خدمات الکترونیکی دستگاهها و بنگاهها به مردم ۷۰% خدمات،
۲– ۶- جایگزینی اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی ۸۰%
۲-۷-  تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی ۱۰۰% جمعیت کشور،
۲-۸-  پوشش کارت هوشمند ملی به عنوان پایانه سامانههای خدمات دولت الکترونیکی ۱۰۰% جمعیت کشور،
۲-۹- توسعه آموزشهای الکترونیکی (از راه دور) ۳۰%
۲-۱۰-  توسعه تجارت الکترونیکی ۲۰% داخلی و ۳۰% خارجی،
۲-۱۱-  توسعه ثبت و ممیزی املاک شهری و روستایی ۱۰۰%،
۲-۱۲- ایجاد و توسعه زیرساخت داده مکانی ملی (NSDI) ۱۰۰%،
۲-۱۳- توسعه مدیریت منابع سازمانی ۶۰%،
۲-۱۴-  توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ۵/۱% صادرات غیرنفتی.
۲- ۱۵- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی ۵۰%
 
۳- کارگروه فاوا بر اجرای اهداف موضوع بند (۳) در دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش عملکرد دستگاههای ذیربط را در ادوار ششماهه به هیئت وزیران ارائه مینماید.
 
 4- به منظور بهرهوری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناورز اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری زیر نظر مستقیم بالاتری مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام نماید.
تبصره- با تشکیل مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دستگاه، تمامی ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت مینمایند از جمله سیستمها و روشها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیتهای مرتبط به این واحد منتقل میگردد.
 
۵- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است جهت اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان پنج هزار و چهارصد میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجههای سنواتی دستگاههای اجرایی منظور نماید تا با تأیید کارگروه هزینه گردد.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره ۲۰۸۴۴۸/ت۴۶۸۹۸ن مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ اصلاح گردید.
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi