تعیین تعرفه های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن

تعیین تعرفه های موضوع ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن


 

شماره: ۱۲۶۶۵۵ /ت۴۸۷۱۶هـ

تاریخ:۱۴/۰۷/۱۳۹۲

پیوست:

 

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵۱۷۲ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب ۱۳۷۳- تصویب نمود:

تعیین تعرفه های موضوع ماده (۶۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرح زیر تعیین می شود:

الف-آموزش

۱- دوره های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از این پس به اختصار “مرکز” نامیده می شود به ازای هر نفر ساعت ۹۰۰۰ ریال

۲- دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز به ازای هر نفر ساعت ۱۲۰۰۰ ریال

۳- دوره های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت ۱۰۰۰۰ ریال

۴- دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت ۱۴۰۰۰ ریال

۵- دوره های آموزش ویژه به ازای هر نفر ساعت ۱۶۰۰۰ ریال

۶- همایش های آموزش ایمنی و بهداشت کار به ازای هر نفر ساعت ۲۰۰۰۰ ریال
۷- کارگاه های آموزشی از طریق بازدید از فرهنگسرای دائمی مرکز به ازای هر گروه ۲۵ نفره ۱۲۰۰۰۰ ریال

۸- اجرای آموزش علمی- کاربردی ایمنی و بهداشت کار (درون کارگاهی) از طریق اعزام کارشناس به محل صنایع به ازای هر گروه ۲۵ نفره ۴۵۰۰۰۰ ریال

۹- هزینه تدریس مباحث ایمنی و بهداشت کار در دوره های آموزشی مرتبط که توسط سایر سازمان های ذیربط از طریق مدرسان ذیصلاح اعزامی مرکز برگزار می گردد به ازای هر ساعت تدریس ۱۵۰۰۰۰ ریال

ب- نشریات

۱- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد ۷۰ × ۵۰ سانتی متر ۲۵۰۰ ریال

۲- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد ۵۰ × ۳۵ سانتی متر ۱۲۵۰ریال

۳- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد ۳۰ ×۲۰سانتی متر۷۰۰ ریال

۴- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد۷۰ × ۵۰ سانتی متر ۲۰۰۰ریال

۵- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد ۷۰× ۳۰ سانتی متر ۱۳۰۰ریال

۶- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد۵۰× ۳۵ سانتی متر ۱۲۰۰ریال

۷- دستورالعمل های ایمنی و بهداشت کار در ابعاد۵۰× ۳۵ سانتی متر۱۵۰۰ ریال

۸- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد ۵۰ × ۱۵ سانتی متر ۱۵۰۰ریال

۹- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد ۷۰ × ۱۵ سانتی متر ۱۵۰۰ریال

۱۰- علایم و نشان های ایمنی در ابعاد۵۰× ۳۵ سانتی متر ۱۵۰۰ ریال

۱۱- تکثیر فیلم های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (CD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (CD)۵۰۰۰ ریال

۱۲- تکثیر فیلم های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (DVD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (DVD) ۱۰۰۰۰ ریال

۱۳- جزوه به ازای هر برگ ۱۰۰ ریال

۱۴- لوح چند رسانه ای طرح آموزش همگانی ایمنی طاها (ص) به ازای هر لوح فشرده ۲۰۰۰۰ ریال

تبصـره– بـهای کتب جـدید مـطابق قیمت تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

بخش پ- آزمایش وسایل حفاظت انفرادی

۱- آزمایش مقاومت دم و بازدم فیلتر و فیلتر ماسک به ازای هر نمونه (۵ عدد از یک نمونه)۰۰۰/۱۵۰ریال

۲- آزمایش فیلترها و فیلتر ماسک ها در برابر ذرات به ازای هر نمونه (۵ عدد از یک نمونه) ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۳- آزمایش دریچه های دم و بازدم ماسک های تنفسی (مقاومت مکانیکی – فشار هوا) به ازای هر نمونه (۵ عدد از یک نمونه) ۰۰۰/۲۰۰ ریال

۴- آزمایش نشت ربع ماسک، نیم ماسک و تمام ماسک صورت به ازای هر نمونه (۳ عدد از یک نمونه)۰۰۰/۲۵۰ ریال

۵- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در مقابل گرد و غبار به ازای هر نمونه(۲ عدد از یک نمونه) ۰۰۰/۱۵۰ ریال

۶- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در برابر بخارات و مواد شیمیایی به ازای هر نمونه (۲ عدد از یک نمونه) ۰۰۰/۲۰۰ ریال

۷- آزمایش سپرهای صورت و عدسی و محافظ های جانبی عینک های محافظ در برابر ضربه به ازای هر نمونه (۲ عدد از یک نمونه) ۰۰۰/۳۵۰ ریال

۸- آزمایش شیشه های عینک های ایمنی در برابر اشعه های ماورای بنفش و مادون قرمز به ازای هر نمونه (۲عدد از یک نمونه)۰۰۰/۳۵۰ ریال

۹- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی آب جهت تهیه لباس کار ۰۰۰/۱۵۰ریال

۱۰- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی هوا جهت تهیه لباس کار ۰۰۰/۱۵۰ ریال

۱۱- آزمایش مقاومت پارچه در مقابل سایش جهت تهیه لباس کار ۰۰۰/۱۵۰ ریال

۱۲- آزمایش مقاومت پارچه در برابر شعله جهت تهیه لباس کار ۰۰۰/۳۵۰ریال

۱۳- آزمایش مقاومت پارچه در برابر حرارت زیاد جهت تهیه لباس کار ۰۰۰/۴۰۰ ریال

۱۴- آزمایش عایق الکتریکی کلاه های ایمنی (۲ عدد از یک نمونه) ۰۰۰/۳۵۰ ریال

۱۵- آزمایش کلاه های ایمنی در برابر ضربه به ازای هر نمونه (۵ عدد از یک نمونه) ۰۰۰/۳۵۰ ریال

۱۶- آزمایش پنجه فولادی کفش های ایمنی از نظر مقاومت در برابر ضربه (سه جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۱۷- آزمایش پنجه فولادی کفش های ایمنی در برابر فشار (۳ جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۱۸- آزمایش کفه و رویه کفش های ایمنی در مقابل مواد نفتی و روغنی و مواد شیمیایی (۳ جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۱۹- آزمایش انعطاف پذیری کفه و رویه کفش های ایمنی (۳ جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲۰- آزمایش مقاومت الکتریکی کفش های ایمنی به ازای هر نمونه (۲ جفت از یک نمونه) ۰۰۰/۳۵۰ ریال

۲۱- آزمایش سایش زیره کفش ایمنی به ازای هر نمونه (۲جفت از یک نمونه) ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲۲- آزمایش مقاومت زیره کفش ایمنی در برابر نفوذ اجسام تیز و برنده به ازای هر نمونه (۲جفت از یک نمونه) ۰۰۰/۲۰۰ ریال

۲۳- آزمایش مقاومت کفش ایمنی در برابر نفوذ آب به ازای هر نمونه (۲ جفت از یک نمونه)۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲۴- آزمایش عایق حرارتی کفش به ازای هر نمونه (۲ جفت از یک نمونه) ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲۵-  آزمایش گوشی های حفاظتی توگوشی و روگوشی (ایرپلاک – ایرماف) (۳ عدد از یک نمونه) به ازای هر نمونه ۰۰۰/۳۵۰ ریال

۲۶- آزمایش عایق الکتریکی دستکش های حفاظتی به ازای هر نمونه (۲ جفت از یک نمونه)۰۰۰/۳۵۰ ریال

۲۷- آزمایش دستکش های ایمنی در برابر مواد نفتی و چربی ها (۳ جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه ۰۰۰/۳۰۰ ریال

۲۸-آزمایش دستکش های ایمنی در برابر سایش به ازای هر نمونه ۰۰۰/۲۰۰ریال

۲۹- آزمایش کفپوش های عایق ضد برق ۰۰۰/۳۵۰ ریال

۳۰- آزمایش کشش و پرس کمربند ایمنی ۰۰۰/۳۵۰ ریال

بخش ت – حفاظت فنی و ایمنی

۱- اندازه گیری میدان های مغناطیسی برای هر ایستگاه ۰۰۰/۱۰۰ ریال

۲- بررسی سیستم اتصال به زمین و اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود ارت به شرح جدول زیر:

 

ردیف

شرح فعالیت

هزینه (ریال)

۱

اندازه گیری مقاومت الکتریکی هر الکترود ارت(یک حلقه چاه، یک الکترود میله ای یا الکترود تسمه ای)

۰۰۰/۱۵۰

۲

اندازه گیری مقاومت الکتریکی کل سیستم اتصال به زمین

۰۰۰/۱۰۰

۳

بررسی مجدد و تکرار اندازه گیری موارد ذکر شده در ردیف های ? و ? (بدون احتساب تعداد الکترودهای ارت)

۰۰۰/۳۰۰

به ازای هر تکرار)

۴

بررسی همبندی های اسکلت ساختمان، لوله کشی گاز (مجموع)

۰۰۰/۱۵۰

 

تبصره- در بـررسی سـیستم اتـصال به زمـین بـرای صـدور تأییـدیه،تـمامی موارد فوق الذکر اندازه گیری می شود.

۳- اندازه گیری میدان های الکتریکی برای هر ایستگاه ۰۰۰/۲۰۰ ریال

۴- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم تا ظرفیت ۳۰ تن ۰۰۰/۸۰۰ ریال

۵- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم بیش از ظرفیت ۳۰ تن ۰۰۰/۰۰۰/۱ تا ۰۰۰/۰۰۰/۲

۶- ضخامت سنجی فلزات (ظروف تحت فشار) به ازای هر نقطه ۰۰۰/۱۰ ریال

۷- تعرفه خدمات بازرسی ایمنی و فنی انواع بالابرها و لیفتراک ها و آسانسورها به شرح جدول زیر:

 

 

 

 

 

 

ردیف

شرح

ظرفیت (تن)

هزینه بازرسی برای هر دستگاه (ریال)

۱

جرثقیل سقفی

تا ۱

۰۰۰/۸۰۰

۲

جرثقیل سقفی

تا ۳

۰۰۰/۹۰۰

۳

جرثقیل سقفی

۱/تا ۱۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

۴

جرثقیل سقفی

۱/تا ۲۰

۰۰۰/۳۰۰/۱

۵

جرثقیل سقفی

۱/تا ۴۰

۰۰۰/۵۰۰/۱

۶

جرثقیل سقفی

۱/تا ۸۰

۰۰۰/۰۰۰/۲

۷

جرثقیل متحرک

۱تا ۱۰

۰۰۰/۳۰۰/۱

۸

جرثقیل متحرک

۱/تا ۳۰

۰۰۰/۰۰۰/۲

۹

جرثقیل متحرک

۱/تا ۵۰

۰۰۰/۳۰۰/۲

۱۰

جرثقیل متحرک

۱/۵۰تا ۱۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۳

۱۱

جرثقیل برجی

تا ۵

۰۰۰/۲۰۰/۱

۱۲

جرثقیل برجی

۱/تا ۱۵

۰۰۰/۰۰۰/۲

۱۳

لیفتراک

۱تا ۵

۰۰۰/۷۰۰

۱۴

لیفتراک

۱/۵<تا ۱۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

۱۵

لیفتراک

۱/۱۰تا ۴۰

۰۰۰/۵۰۰/۱

۱۶

آسانسور باری و نفربر

                   ۴۰         

۰۰۰/۶۰۰

 

۸- بررسی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی از نظر رعایت اصول ایمنی و بهداشت ساختمان کارگاهها و حسب مورد ارائه پیشنهادهای لازم جهت بهینه سازی آن و کنترل و نظارت به ازای هر واحد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال

۹- بررسی کارگاه های ساختمانی از نظر رعایت اصول ایمنی قبل و حین اجرای عملیات ساخت به شرح ذیل:

الف- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی یک سقف از روی شالوده حداکثر تا ۶۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۱
ب- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی
۲ سقف از روی شالوده حداکثر تا ۶۰۰ متر مربع ۰۰۰/۲۰۰/۱
پ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی
۳ سقف از روی شالوده حداکثر تا ۲۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۸۰۰/۱
ت- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی
۴ سقف از روی شالوده حداکثر تا ۲۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۲
ث- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی
۵ سقف از روی شالوده حداکثر تا ۲۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۵۰۰/۲
ج- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی
۶ و ۷ سقف از روی شالوده حداکثر تا ۵۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۳
چ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی
۸ تا ۱۰ سقف از روی شالوده حداکثر تا ۵۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۴
ح- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی
۱۱ سقف به بالا از روی شالوده حداکثر تا ۵۰۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۵

۱۰- بررسی سامانه اطفای حریق دستی به شرح زیر:

الف- کارگاه های کمتر از ۵۰ نفر تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال

ب- کارگاه های بین ۵۱ تا ۲۰۰ نفر به ازای هر نفر ۰۰۰/۲۰ ریال

پ- کارگاه های بین ۲۰۱ تا ۴۰۰ نفر به ازای هر نفر ۰۰۰/۱۵ ریال

ت- کارگاه های بالاتر از ۴۰۰ نفر به ازای هر نفر ۰۰۰/۱۰ ریال

۱۱- بررسی و آزمایش سامانه اطفای حریق اتوماتیک به ازای هر جلسه روزانه کارشناسی تا ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۱۲- هزینه کارشناسی بررسی محیط های کاری و تجهیزات ایمنی صنایع برای هر جلسه روزانه کارشناسی ۰۰۰/۵۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

۱۳- هزینه کارشناسی بررسی محیط های کاری از نقطه نظر ایمنی برق (به استثنای بررسی سامانه اتصال به زمین) برای هر جلسه روزانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۱۴- بررسی محیط کار از نقطه نظر مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) برای هر جلسه کارشناسی روزانه تا ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۱۵- هزینه کارشناسی ایمنی معدن، منطبق با آیین نامه ایمنی در معادن مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی حفاظت فنی به شرح زیر:

الف- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر ۰۰۰/۱۰۰ تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول ۰۰۰/۵۰۰ ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال

ب- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر ۰۰۰/۲۰۰ تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول ۰۰۰/۵۰۰ ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال

پ- برای معادن سطحی با میزان استخراج بیش از ۰۰۰/۲۰۰ تن به ازای هر بازدید از سینه کار ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

 ت- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه حداکثر ۰۰۰/۱۰۰ تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

ث- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه بیشتر از ۰۰۰/۱۰۰ تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۱۶- هزینه کارشناسی بررسی نیازهای محیط های کاری از نقطه نظر وسایل حفاظت فردی برای هر جلسه روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

۱۷- بررسی و اندازه گیری عوامل فیزیکی محیط کار به شرح جدول زیر:

 

ردیف

نوع خدمت

حجم عملیات

تعرفه(مبلغ به ریال)

تعداد یا مقدار

به ازای

واحد

الف- سر و صدا

۱

صدا سنجی ساده

۱

ایستگاه

۰۰۰/۱۰

۲

صداسنجی و آنالیز در فرکانسهای مختلف

۱

ایستگاه

۰۰۰/۲۵

۳

دزیمتری (به ازای هر نوبت کاری)

۱

نفر

۰۰۰/۸۵

ب- شدت روشنایی و میزان درخشندگی

      ۴

تهیه نقشه

۱

متر مربع

۴۰۰

۵

اندازه گیری شدت روشنایی

۱

ایستگاه

۰۰۰/۷

۶

اندازه گیری میزان درخشندگی

۱

ایستگاه

۰۰۰/۷

پ- ارتعاش

۷

تعیین ارتعاش وارده به کل بدن با آنالیز فرکانسی

۱

نفر

۰۰۰/۱۰

۸

ارتعاش دست و بازو در سه محور

۱

نفر

۰۰۰/۱۵

ت- شرایط جوی

۹

اندازه گیری WBGT(شرایط جوی هوا، رطوبت و دما)

۱

ایستگاه (در۳ارتفاع)

۰۰۰/۶۰

۱۰

اندازه گیری RH? (رطوبت نسبی محیط)

۱

آزمایش

۰۰۰/۵

۱۱

تعیین سرعت جریان هوا

۱

آزمایش

۰۰۰/۷

ث- پرتوهای غیر یونساز

۱۲

بازدید از کارگاه جهت بررسی اولیه

۱

ساعت

۰۰۰/۳۰

۱۳

اندازه گیری پرتوهای غیر یونساز

۱

منبع

۰۰۰/۱۵

 

۱۸- نمونه برداری و اندازه گیری مستقیم گاز و بخار با استفاده از دستگاه های قرائت مستقیم به شرح جدول زیر:

ردیف

نوع خدمت

حجم عملیات

تعرفه

مبالغ به ریال)

ملاحظات

۱

الف- توسط دستگاه های گازیاب الکترونیکی

هر قرائت

۰۰۰/۵۰

۳—

ب- توسط لوله های گازیاب

هر قرائت

۰۰۰/۲۰

به اضافه قیمت روز یک لوله گازیاب

ج- توسط کاغذ معرف

هر قرائت

۰۰۰/۱۰

۳

نمونه برداری از آلاینده های هوا (فیلتر، کیسه هوا و مواد جذب)

هر نمونه

۰۰۰/۳۰

به اضافه قیمت روز واسطه جمع آوری

۳

نمونه برداری از گرد و غبار و الیاف با اندازه انتخابی

هر نمونه

۰۰۰/۶۰

۳—

۴

تعیین مقدار آلاینده ها به روش وزنی

هر نمونه

۰۰۰/۴۰

۵

تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از جذب اتمی

هر نمونه

۰۰۰/۱۵۰

۶

تعیین مقدار آلاینده ها به روشهای آنالیز شیمیایی (تیتراسیون)

هر نمونه

۰۰۰/۶۰

۳—

۷

تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش گاز کروماتوگرافی

هر نمونه

۰۰۰/۲۵۰

۳—

 

۱۹- تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری به شرح جدول زیر:

 

ردیف

نوع خدمت

حجم عملیات

تعرفه (مبالغ به ریال)

۱

الف- با استفاده از نور مرئی

هر نمونه

۰۰۰/۶۰

ب- اشعه UV

هر نمونه

۰۰۰/۶۰

۲

شمارش گرد و غبار

هر نمونه

۰۰۰/۱۲۰

۳

شمارش الیاف آزبست

هر نمونه

۰۰۰/۱۲۰

۴

تشخیص نوع الیاف آزبست

هر نمونه

۰۰۰/۱۵۰

۵

تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش HPLC

هر نمونه

۰۰۰/۲۰۰

۶

بازدید از کارگاه جهت بررسی اولیه

? ساعت

۰۰/۳۰

 

۲۰- اجرای طرح های بررسی و بهینه سازی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات از نظر عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی و شیمیایی به ازای هر نفر کارگر ۰۰۰/۵۰ ریال

تبصره- هزینه خدمات ارائه شده در طرح های بهینه سازی به غیر از بررسی های فیزیکی و شیمیایی که در بالا ذکر شده است بر مبنای تعرفه مصوب در بندهای قبلی می باشد.

۲۱-  چنانچه ارایه خدمات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و گروههای تابع خارج از محل مرکز باشد، تأمین وسیله رفت و آمد برای کارشناسان، مدرسان و مجریان اعزامی و محل اقامت و پذیرایی از آنان به عهده واحد متقاضی می باشد.

بخش ث- سایر خدمات

۱- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان داخل کشور (موضوع ماده (۹۰) قانون کار)۰۰۰/۰۰۰/۱ریال (برای بار اول)

۲- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان خارجی در ایران و نیز صدور پروانه و یا مجوز توزیع برای هرگونه وسایل حفاظت فردی خارجی توسط شرکت های واردکننده و نماینده محصولات خارجی (موضوع ماده (۹۰) قانون کار) ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (برای بار اول)

۳- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل ایمنی توسط سازندگان داخل کشور از قبیل انواع حفاظها (موضوع ماده (۹۰) قانون کار)۰۰۰/۳۰۰/۱ریال (برای بار اول)

۴- صدور پروانه و یا مجوز توزیع هرگونه وسایل ایمنی توسط شرکت های واردکننده (موضوع ماده(۹۰) قانون کار) ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۵- ثبت نام و آزمون متقاضیان مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و صدور پروانه صلاحیت برای قبول شدگان برای بار اول ۰۰۰/۶۰۰ ریال

۶- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ۰۰۰/۵۰۰ ریال

۷- جریمه تأخیر در ارائه درخواست تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی تا یک سال تأخیر ۰۰۰/۱۵۰ ریال و بیش از یک سال تأخیر ۰۰۰/۳۰۰ ریال که به هزینه تمدید پروانه موضوع بند (۶)اضافه می گردد.

۸- هزینه صدور المثنی برای پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی ۰۰۰/۴۰۰ ریال

۹- ارایه خدمات بهداشتی و معاینات دوره ای کارگران براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi