تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد

تعیین ارزش معاملاتی املاک نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد


شماره: ۱۲۵۶۵۰

تاریخ: ۰۴/۱۲/۱۳۸۷

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۸۲
۸۷
۱۰۵- ۹۳- ۶۴
م
 
مخاطبین اصلی/
اداره کل امور مالیاتی……
موضوع
تعیین ارزش معاملاتی املاک
نـقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می گردد.
به پیوست تصویبنامه شماره ۲۱۶۶۶۴ / ت ۴۱۸۳۰ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد;
«۱- از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن ( زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بـیـش از پانـصد هـزار نفـر جـمعـیت، مـشمول مـالیات بر درآمد موضوع ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.
۲- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماده ۱۳۸۸، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷ تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (۵۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
 
این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ لغو می گردد.
 
 
 
 
شماره:۲۱۶۶۶۴/ ت ۴۱۸۳۰ک
تاریخ: ۲۱/۱۱/۱۳۸۷
پیوست:
 
 
تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده(۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم
 
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری
 
وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ ت ۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:
۱- از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (۱۳۱)قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.
۲- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۸، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷۸ تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (۱۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (۵۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون…
 ماده ۵۹ ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا …
 ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi