قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران

بخشنامه شماره 200/93/104 تاریخ 1393/09/10

تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران


شماره:104/93/200
تاریخ: 10/9/1393
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
104
93
مصوب هیات وزیران
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تصویب نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران
    به پیوست تصویرتصویب­نامه شماره 69451/ت 51047 هـ مورخ 20/6/1393 هیات محترم وزیران مندرج در ویژه نامه شماره 716 مورخ 25/6/1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسویه بدهی­های قانونی وزارت راه و شهرسازی(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ـ مدیریت ساخت و توسعه راه­های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می­ گردد.
مطابق بند(ج) مصوبه مذکور، معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوختهسرمایه ای در دفاتر شرکتهای ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می­شود، مبالغ یادشده درآمد محسوب نمی­شود و مشمول مالیات نیست.
اضافه می­نماید با توجه به بند(د) تصویب نامه مذکور ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی اسناد و مدارک مربوط به مکاتبات ذیحساب شرکت دولتی ذیربط با سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل کشور و همچنین مستندات مربوط به اعمال حساب های مذکور در دفاتر شرکت را اخذ و در صورت رعایت مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند.
بدیهی است، خروج مبالغ مذکور از حساب اندوخته سرمایه ای به غیر از حساب سرمایه، در سال خروج مشمول مالیات خواهد بود.
 
علی عسکری
 
تاریخ اجرا : 
از تاریخ 9/7/1393
مدت اجرا :
 مطابق مصوبه
مرجع ناظر :
 دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ :
 فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ ( شماره و تاریخ ): 
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903101 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 108ـ اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال‌به حساب سرمایه مشمول مالیات …
 ماده 138 مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *