تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم

تصویب نامه شماره ۵۶۹۱۷/ ت ۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم


 

شماره:۷۶/۹۳/۲۰۰
تاریخ:۰۸/۰۷/۱۳۹۳
پیوست:
 
بخشنامه
 
۷۶
۹۳
تصویب نامه هیات وزیران-۱۹۱
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
تصویب نامه شماره ۵۶۹۱۷/ ت ۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
       به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵۶۹۱۷/ت ۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ هیات محترم وزیرانجهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ وارسال می­گردد .
مطابق بند(۱) تصویب نامه مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی (اعم از جرائم مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
منظور از بنگاههای تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذیربط می­باشد همچنین در اجرای این تصویب نامه تفویض اختیار قبلی درخصوص بخشودگی جرایم برای مودیان مشمول این تصویب نامه جاری نبوده و مدیران کل امور مالیاتی در اجرای مقررات ماده یاد شده و سایر مقررات مربوط و مقررات این تصویب نامه اختیار بخشودگی جرائم مقرر را دارا می باشند. بدیهی است پس از اتمام دوره شش ماهه مذکور تفویض اختیار قبلی جاری خواهد بود.
    بنابراین در صورتیکه هر یک از مودیان محترم مالیاتی مشمول این تصویب نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند، بایستی درخواست خود را مبنی بر بخشودگی جرایم قابل بخشش به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه و ادارات یاد شده مکلفند با رعایت ماده یادشده و مقررات قانونی اقدام و نتیجه را برای تنظیم گزارش لازم به صورت ماهانه به دفتر حسابداری و وصول مالیات گزارش نمایند.در این ارتباط ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم به مودیان محترم مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات را به عمل آورند.
 
علی عسکری
 
 
تاریخ اجرا :
 از تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۳
مدت اجرا : 
تا تاریخ 25/11/1393  
مرجع ناظر :
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ :
 فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):
*لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۱۰۱   با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     
 
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماده ۱۹۱ ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عد…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi