بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی

تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی


شماره:45/93/230
تاریخ: 08/04/1393
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
45
93
ماده 147 و 148
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی                                                      
موضوع
تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص هزینه­های قابل قبول مالیاتی
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 24525/ت49921هـ مورخ 5/3/1393 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 683 مورخ 11/3/1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه “مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود” جهت اجراء ابلاغ می گردد.
بدیهی است جرائم مذکور در شرکتهای دریافت کننده بایستی به عنوان درآمد شناسایی و مشمول مالیات می باشد.
 
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا :از تاریخ 26/3/1393 به بعد
مدت اجرا : نامحدود
مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ:فیزیکی
/ سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید . 
 
شماره:24525/ت49921هـ
تاریخ:05/03/1393
پیوست:
 
وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیأت وزیران در جلسه 4/3/1393 به پیشنهاد شماره 100/20/37811/92 مورخ 2/9/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
 ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …
 ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *