تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی

تصویب نامه و تصمیم نامه : 166882 تاریخ تصویب نامه و تصمیم نامه : 1392/11/02

شماره:166882/ت50070هـ

تاریخ:02/11/1392

تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی


پیوست:

 

 

وزارت راه  شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/58007 مورخ 7/10/1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بند(6) تصویب نامه شماره 64092/ت 48523ک مورخ 22/8/1391، بند02) تصویب نامه شماره 252289/ت 48908ن مورخ 19/12/1391 و بند(5) تصویب نامه شماره 100989/ت 48522ک مورخ 2/5/1392 لغو می شود.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *