بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

تصویب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها

بخشنامه شماره 230/19853/د تاریخ 1391/05/25

تصویب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها


 

  

شماره: 19853-230/د

تاریخ: 25-05-1391

پیوست: دارد

 

 

بخشنامه

 

 

 

 

 

037

 

91

 

ماده 147

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

 

ادارات کل امور مالیاتی………..

 

موضوع

 

تصویب نامه شماره80676/ت48002 هـ مورخ27/4/1391 در ارتباط با سود

 

کارمزد پرداختی توسط اشخاص به صندوقها

 

 

به پیوست تصویبنامه شماره80676/ت48002هـ مورخ 27-4-1391هیات محترم

وزیران که در تاریخ2-5-1391در روزنامه رسمی شماره19627 آگهی شده است

بشرح زیر جهت بهره برداری ابلاغ میگردد:                                                                    

سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق های    حمایت از تحقیقات و

توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک،ضمانت صادرات ایران،توسعه صنایع

دریائی و بیمه فعالیتهای معد نی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی،موضوع ماده 147 قانون

مالیاتهای           مستقیم محسوب میشوند.  

                                                      

 

 

 

 

 

 

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

تاریخ اجراء :  15روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور

 

مدت اجراء :  مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ :  فیریکی یا سیستمی

 

*لطفآ هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902071 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح نمائید.

         

 

 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *