بخشنامه های مالیاتی

تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای

20028366 145

تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای


شماره: 38-94-200

تاریخ: 3-4-1394

پیوست:

 

بخشنامه

 

38

94

تصویب نامه هیات وزیران – ماده 148

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

تصویب نامه شماره 14980/ ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای

    به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14980/ت 50535 هـ مورخ 10-02-1394 هیات محترم وزیران درخصوص زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای، جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

مطابق تصویب نامه مذکور، زیان حاصل از شناسایی نرخ آزاد سوخت مصرفی در سال 1388 در شرکت های برق منطقه ای که به استناد بند (1) مقرره شماره 286912-46015-2 مورخ 14-12-1389 به قیمت یارانه ای برگشت شده، در اجرای بند (12) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن، مستهلک خواهد شد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورتی که هر یک از شرکت های برق منطقه ای در سال 1388 دارای زیان تأیید شده توسط ادارات امور مالیاتی باشند، آن بخش از زیان مذکور که مربوط به شناسایی هزینه سوخت به نرخ آزاد می باشد تا میزان ما به التفاوت نرخ آزاد و یارانه ای که در سنوات بعد به حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است ( فارغ از ابراز یا عدم ابراز درآمد مشمول مالیات)، از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال 1389 و سالهای بعد از آن قابل استهلاک می باشد.

در ضمن در مواردی که شرکت های مورد نظر در سال 1388 دارای زیان تأیید شده نبوده و یا در صورت دارا بودن زیان، زیان مذکور از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مستهلک گردیده باشد، مصوبه یاد شده در این خصوص موضوعیت نخواهد داشت.

بدیهی است این مصوبه صرفا در خصوص استهلاک زیان ناشی از محاسبه هزینه سوخت به نرخ آزاد به میزان مابه التفاوت نرخ آزاد و یارانه ای سوخت مصرفی بوده و قابل تسری به مازاد زیان مورد تأیید سال 1388 نبوده و این زیان (مازاد زیان مورد تایید سال 1388)  با رعایت مقررات بند یک بخشنامه شماره 28345-2401-232 مورخ 18-07-1385 قابل استهلاک خواهد بود.

 

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تـاریـخ اجـراء:

عملکرد سال 1389 و به بعد

مدت اجراء:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/ سیستمی

* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.     

         

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *