تصویب آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری

تصویب آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری


شماره:۲۳۱۴۱۳/ت۴۳۹۱۳ک
تاریخ:۲۱/۱۱/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
 
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییـس جــمـهور و بـه اسـتنـاد تـبـصره(۳) مـاده (۴۶) قـانون مـدیـریـت خـدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت بند(ط) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶،آیین نامه اجرایی یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
 
آیین نامه اجرایی ماده(۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
 
ماده۱- به منظور تشخیص صلاحیت های موضوع بند(الف) ماده(۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری« کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در دستگاه اجرایی تشکیل می شود:
الف- معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس)
ب- مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی(دبیر)
ج- مسئول واحد محل خدمت کارمند
د- مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی
هـ- یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی
ماده۲- شرح وظایف کارگروه،معیارهای احراز صلاحیت ها،حداقل امتیاز لازم دوره های آموزشی،فرآیند صدور حکم استخدامی قطعی و یا نحوه اعمال یکی از روش های مذکور در تبصره(۱)ماده(۴۶) بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده۳- در طی دوره آزمایشی،انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و اعزام به مأموریت بلا مانع است.
 
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi