تصویب آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده


 

شماره:۱۷۴۷۶۹/ت۴۲۲۹۷ک
تاریخ:۰۳/۰۹/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 
ماده۱- مـعاونت بـرنامه ریـزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایـی را در ردیـف مـتمرکز تـحت عنوان ” اعتـبارات مـوضـوع تبـصره (۳) مـاده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده” ذیل ردیف های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش بینی و منظور نماید.
ماده۲-اعـتبـار مـوضـوع مـاده (۱) ایـن آیـین نـامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریـیس جمهور بر اساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص های مبتنی بر عوامل موثر بر کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود،بین مناطق کمتر توسعه یافته استانها توزیع و هزینه می گردد.
ماده۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید.
تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه ای،کشاورزی،مدارس عادی، شبانه روزی، عشایری، استثنایی،استعدادهای درخشان،نمونه دولتی،شاهد و ایثارگران می باشد.
ماده۴- به منظور تخصیص اعتبارات پیش بینی شده موضوع این آیین نامه،وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی سالانه در خصوص هزینه های انجام شده سال قبل به انضمام  اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور) ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۳۸- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانو…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi