دستورالعمل شماره 2/7420/67448 تاریخ 1387/07/13

تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل

تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل


شماره:67448/7420/231
تاریخ:13/07/1387
پیوست:
 
 
دستورالعمل
 
کد:
534
87
م
  
مخاطبین
اداره کل امور مالیاتی…
موضوع
تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل
با توجه به تصمیمات ستاد راهبری پروژه« مدیریت پرونده مالیاتی»مقرر شده است که تشکیل پرونده مالیاتی جدید صاحبان مشاغل با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد.لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا منبعد آن دسته از مودیان مشمول بند الف و ب ماده 95ق.م.م قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی، دفترچه صاحبان مشاغل(نمونه پیوست) را تکمیل و ضمن ضبط در پرونده مالیاتی دائمی مودی، اطلاعات دفترچه مذکور را به منظور تخصیص شماره منحصر به فرد مالیاتی(TFN) مطابق رونوشت نامه شماره 78524/4287/231 مورخ 4/9/86 در فرمهای اطلاعات هویتی صاحبان مشاغل درج و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند.
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دفتر اطلاعات مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
بخشنامه ها ودستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):ندارد
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله ا…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید