تشکیل کارگروه مسکن

تشکیل کارگروه مسکن


شماره:۳۱۷۸۲/ت۴۴۵۴۸ن
تاریخ:۱۳/۰۲/۱۳۸۹
پیوست:
 
وزارت مسکن و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جـمـهوری اسـلامـی ایـران و با رعـایت تـصویـب نامـه شـماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
۱- میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن مهر با رعایت الگوی مصرف مسکن (میانگین زیر بنای مفید هفتاد و پنج متر مربع)، به ازای هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار(۷۰,۰۰۰) ریال تعیین می گردد.مرجع تشخیص و اعلام واحدهای یاد شده سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید می باشد. سازندگان واحدهای احداثی و پیمانکاران فرعی در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بیمه موضوع این بند مشمول پرداخت حق بیمه دیگری نخواهند بود.
۲- ســازنـدگـان مــسـکن مــهـر کــه در قــالــب تـفــاهــم نـامــه سـه جــانـبه مـسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند.
۳- بـانـکـهای عـامل کـه از سـال ۱۳۸۶ اقـدام به انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن مهر تا سقف یکصد و پنجاه میلیون(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نـموده اند، مـوظفند بـر اسـاس تصـمیم نـامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ تسهیلات تکمیلی تا سقفهای مندرج در مصوبه یاد شده را از مـحـل بیسـت درصـد (۲۰%) تغـییـر در مـانـده تـسـهیلات سـهـم بخـش مـسکـن تأمـین و پـرداخـت نمـایـند. این تسهیلات در صورت عدم اتمام مـراحـل سـاخت صـرفا بعـد از سـفت کـاری قـابل پـرداخـت مـی باشـد.نـرخ سـود عـلی الـحسـاب تـسهیـلات مـتمم در دوران مـشارکت مـدنی دوازده درصـد(۱۲%) و در دوره بـازپـرداخـت و فـروش اقـساطی شـامـل نـرخ سـود نـه درصــد(۹%)در تهـران، هفـت درصـد (۷%) در مـراکـز استانها و چهار درصد(۴%) در سایر شهرها) می باشد. یارانه مابه التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در بودجه سنواتی پیش بینی و تأمین می شود.
۴- با توجه به پرداخت اعتبار مورد نیاز برای احداث تقاطع غیر همسطح شهرک پردیسان قم از محل یارانه های بخش مسکن، عبارت” و اجرای بند ۷ ” از بند (۲) تصمیم نامه شماره ۱۲۱۹۳۰/۴۰۹۸۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۸ حذف و کل اعتبار تخصیصی (یکصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال) برای توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص می یابد.
۵- در مـاده (۴۶) آییـن نامـه اجـرایی قـانـون سـامـانـدهـی و حـمایت از تـولیـد و عـرضـه مـسکن مـوضـوع تـصویب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ عبارت ” در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی” جایگزین عبارت ” در اختیار وزارت کشور” می شود.
۶- تبصره ذیل ماده(۳۵) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده الحاق می شود:
تبصره۲- در صورتی که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می باشد.”
۷- حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان، در خصوص ضمانت پرداخت تسهیلات بانکی مسکن مهر در شهر کامیاران که با مشکل سند مالکیت جهت ترهین نزد بانک مواجه می باشند، شهر یاد شده به مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه مشمول بند(۷) تصویب نامه شماره ۱۹۲۳۸۴/ت۴۳۷۷۴ک مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۸ می شود.
۸- در اجرای تصویب نامه شماره ۹۱۴۲/ت۴۴۱۲۵ ک مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹، مرجع معرفی سازندگان صنـعتی ساختمان بـه بانک عامل که در راستای تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر می نمایند برای طرحهای تحت پوشش شرکت هپسا،شرکت یاد شده می باشد.
۹- به منظور احداث تعداد پنجاه هزار (۵۰,۰۰۰) واحد مسکونی، به ستاد سازندگی و خدمت رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(شرکت صنایع هواپیما سازی ایران(هسا) و قرار گاه خاتم الاوصیاء اجازه داده می شوداز محل خط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از تسهیلات بانکی طرح مسکن مهر استفاده نمایند.
۱۰- متن زیر به عنوان تبصره(۳) به ماده(۳) تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ اضافه می شود:
تبصره- مابه التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال ۱۳۸۹ با بانـک عـامـل قـرارداد فـروش اقـساطـی امـضاء نمـوده اند(حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ های موضوع این تصمیم نامه از محل یارانه پیش بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین می شود.”
۱۱- بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات به تعداد پنجاه هزار(۵۰,۰۰۰) واحد مطابق آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۰۳/۴۴۲۴۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ در بافت فرسوده با نرخ دوازده درصد (۱۲%) با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر در سال ۱۳۸۹ اقدام نمایند.توزیع استانی واحدها با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می شود.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi