بخشنامه های مالیاتی

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392

بخشنامه شماره ص/200/23466 تاریخ 1392/12/24

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392


شماره:23466/200/ص
تاریخ:24/12/1392
پیوست:
 
بخشنامه
 
140
92
مواد «21» و «33»
الف
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392
 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1392 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 31/01/1393 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد درصد(100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دامنه کاربرد:1- داخلی                  2- خارجی
مرجع پاسخگو:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:88806053-021- ، 83271080- 021
بخشنامه منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می …
 ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مص…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *