دستورالعمل شماره 260/4023/د تاریخ 1391/04/11

تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1391

تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1391


شماره:4023/260/د
تاریخ: 11/04/1391
پیوست:
 
دستورالعمل
 
514
1391
ماده «21»
الف
  
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1391
نظر به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلـفـند (بـا تـوجـه به تعطیل رسمی نیمه شعبان مورخ 15/04/1391) حداکثر تا تاریخ 17/04/1391 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سه ماهه بهار سال 1391 را تسلیم ادارات امور مالیاتی ذیربط نمایند. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مودیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:
 
1- جهت تسهیل امور مودیان، کلیه واحدهای خدمات مودیان که فهرست آنها قبلا اعلام شده، میبایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.
 
2- جهت تسهیل امور مودیان، و با توجه به اینکه روزهای 15 و 16 تیرماه سال 1391 مصادف با تعطیلات نیمه شعبان و جمعه می باشد،ساعات حضور کلیه کارکنان بخشهای خدمات مودیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (14/04/91 و 17/04/91)، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.
 
3- ضروری است همکاران در حوزههای مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.
 
ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفا نسبت به دریافت اظهارنامههای الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامههای دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 17/04/91 اظهارنامه دستی آن دسته از مودیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنـامه خود نـگردیدهاند بـا اخـذ تعـهدنـامه کتـبی ثبت اینترنتـی توسـط مودیان محترم ( کـه نمـونه آن قـبلا در اختیار ادارات کل قرار گـرفـتـه اسـت) و درج اطـلاعات مودی درفـهرسـت اظهارنامههای دستی پذیرفته و ثبت میگردد. ضمنا اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 17/04/1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال گردد.
لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مودیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.
 
علیرضا طاریبخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد: 1- داخلی                     2- خارجی
مرجع پاسخگوئی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:-021، 83271078-021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، …
 ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید