خبرهای مالی و مالیاتی

 ترتیبات تشکیل و انشاء رای در هیات های حل اختلاف مالیاتی ۱۴۰۲.۸.۱۶

ترتیبات تشکیل و انشاء رای در هیات های حل اختلاف مالیاتی ۱۴۰۲.۸.۱۶

 ترتیبات تشکیل و انشاء رای در هیات های حل اختلاف مالیاتی ۱۴۰۲.۸.۱۶

شماره: ۵۲۲۰۲/۲۰۴

مورخ: ۱۴۰۲/۷/۱۵


بازگشت به نامه شماره ۵۲۲۰۲/۲۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ در خصوص گزارش مردمی واصله مبنی بر تشکیل جلسه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برخلاف ضوابط و مقررات دایر بر انشای رأی توسط نماینده سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند

۱- اصلاحیه قانون دانمی ارزش افزوده شامل مواد مترقی در خصوص استقلال مرکز دادرسی بوده و این امر مستلزم ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز و آموزش نمایندگان هیئتهای حل اختلاف از جمله نمایندگان محترم بند (۲) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم است اجرای کامل این قانون منوط به بستر سازی مناسب و افزایش دانش نمایندگان بوده و نمی توان نادیده گرفت که نمایندگان محترم بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم علی رغم دارا بودن دانش و تخصص بالا در امور حقوقی و قانونی کماکان تخصص و تبحر لازم در امور مالیاتی هم تر از نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی را دارا نمی باشند. فلذا این امر نباید موجب هر گونه اختلال و اطاله در فرآیند دادرسی مالیاتی و تضییع حقوق دولت و مؤدیان مالیاتی و نارضایتی ناشی از آن در بین مؤدیان مالیاتی گردد.

۲-مطابق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم رأی هیئت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. این امر لاجرم نیازمند اعلام نظر از سوی نمایندگان موضوع بند های (۱) و (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه هیئت، فارغ از انشاء یا عدم انشاء رأی توسط نماینده بند (۲) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و منافاتی با قانون نداشته و اعلام نظر مکتوب از سوی نماینده سازمان امور مالیاتی در حکم انشای رأی محسوب نمی گردد و خللی بر قانون وارد نمی سازد و بنابر این موجب نگرانی در باب نفی استقلال و بی طرفی هیئت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. همچنین از آنجایی که هر یک از نمایندگان موضوع بندهای (۱) و (۳) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم موظفند اظهار نظر خود را به صورت مدلول و مکتوب به نماینده بند (۲) ماده مزبور اعلام نمایند تا در انشای رأی توسط نمایندگان بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد، پس چنانچه هر یک از نظرات ،اعلامی منتج به رأی و در زمره نظر اکثریت نباشد، می بایست وفق مفاد تبصره (۱) ماده مرقوم به عنوان نظر اقلیت در متن رأی قید گردد، لذا درج اعلام نظر هر یک از نمایندگان موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده مذکور، فارغ از انشاء برأی است. در واقع اراده انشای رأی و انشای رأی با نماینده بند (۲) موضوع ماده ۷۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و بدیهی است. که منظور از انشای رأی در محاکم قضایی و شبه قضایی ثبت رأی در سامانه های اداری نیست.

۳-از سوی دیگر لازم به ذکر است که نمایندگان محترم سازمان امور مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی پس از اصلاحیه قانون دائمی ارزش افزوده و از زمان تأسیس مرکز دادرسی مالیاتی نیز، هم چون گذشته در راستای جلوگیری از آسیبهای ناشی از اطاله دادرسی و اجتناب از انباشت پرونده های مالیاتی و به منظور کمک به اصدار رأی با کیفیت و سرعت بالا اقدام به اعلام نظر کتبی مینمایند و اگر ایفای نقش جدی از سوی نمایندگان سازمان امور مالیاتی و کمک به سایر نمایندگان موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواجهه با مسائل پیچیده مالیاتی نبرد روند دادرسی و قطعیت پرونده های مالیاتی و احقاق حقوق دولت و مؤدی تاکنون با اختلالات جدی همراه می شود امر جز با هست نمایندگان سازمان امور مالیاتی سروسامان نمی یافت.

۴- در خصوص اشاره به کارشناسان اجرای قرار مفاد آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بررسی مجدد موضوع در مرحله توافق با ادارات مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم را توسط همان گروه رسیدگی کننده بلامانع می داند و این امر نباید مشتبه با کار هیئت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در صدور قرارهای کارشناسی و مدیران دادرسی در صدور احکام قرارهای کارشناسی بر عدم وجود سابقه اظهار نظر قبلی همواره تأکید دارند. ضمن آن که قرار رفع نقص از سوی هیئت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که پرونده مالیاتی دارای نقص باشد با قرار کارشناسی متفاوت بوده و در اغلب موارد لاجرم می بایست به همان گروه رسیدگی کننده ارجاع گردد تا نسبت به رفع نقص پرونده ای که در هیئت طرح شده، اقدام لازم صورت پذیرد.

محمد طاهری نژاد

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *