تبصره ماده 193 در خصوص معافیت موضوع 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر انزلی

تبصره ماده ۱۹۳ در خصوص معافیت موضوع ۱۳۲ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر انزلی


 

شماره: ۵۲۱۲/۲۰۱
تاریخ:۲۶/۰۶/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: مکرر ۵۷۵/هـ مورخ ۱۱/۱۰/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: ۷۸ ومتمم
شماره حوزه مالیاتی: ۰۵۱۵۳۳
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۰۵۱۵۳
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۵/۱۱/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۹۵۸۲-۲۰۱-۱۶/۱۱/۸۱
 
خلاصه واخواهی: اظهارنامه تسلیمی مودی برای عملکرد سال ۷۸ عدم فعالیت وتولید بوده وبا توجه به اسناد، خرید مواد اولیه تشخیص و مالیات مورد مطالبه قرار گرفته. با توجه به قرار رسیدگی انجام شده معلوم ومشخص گردیده که مقداری از مواد اولیه به مقصد تهران وابهر بوده و وارد کارگاه تولیدی نشده ونهایتا چنین استنباط می گردد که شرکت فروش مواد اولیه داشته لذا به صراحت ماده ۱۳۲ واحدهای تولیدی که در امر تولید فعالیت دارند می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که این امر مد نظر، هیأت تجدید نظر قرار نگرفته، با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال رأی تجدید نظر و استواری رأی بدوی اقدام نمایند.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه وبررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده اظهارنامه تسلیمی فاقد ترازنامه وحساب سود وزیان بوده ومودی در آن صراحتا اعلام نموده که در سال ۷۸ هیچگونه فعالیت تولیدی نداشته است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به مقررات تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ورسیدگی لازم وکافی مبادرت به صدور رأی واعلام برخورداری مودی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله وبه جهت نقص رسیدگی ونقض مقررات قانون به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود.
 
علی عزیزی
محمدعلی بیگ پور
اسماعیل ملکان
 
 
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi