تبصره ماده 110 واشتباه محاسبه هزینه استهلاک زیان سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان سمنان

تبصره ماده ۱۱۰ واشتباه محاسبه هزینه استهلاک زیان سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان سمنان


نمونه آرای شعب

شماره: ۸۰۴۸/۲۰۱

تاریخ: ۲۰/۰۹/۱۳۸۱

پیوست:
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۳۶۹-۵/۳/۸۱
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۷
شماره حوزه مالیاتی: ۱۱۱
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۱۱
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی شهرستان سمنان)
تاریخ ابلاغ رأی: ۳۱/۴/۸۱
شماره وتاریخ ثبت شکایت:۴۴۳۲-۲۰۱-۳۰/۵/۸۱
 
خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد ۱۳۷۷ به دلایل زیر معترض بوده وتقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی دارد:
۱- برگشت مبلغ ۰۰۰ ۲۱۶ ۷۶۱ ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک با توجه به هشتادو پنجمین جلسه شورای پول وبند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم قانونی نمی باشد.
۲- مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۲ ریال به عنوان هزینه ازدواج وکمک هزینه فوت منطبق با حکم شماره ۲۹۱۱-۴/۳۰ مورخ ۱۹/۳/۷۶ شورای عالی مالیاتی بوده ومستندات پرداخت آن موجود می باشد و برگشت آن قانونی نمی باشد.
۳- مبلغ ۰۰۰ ۲۲۰ ۳۸ ریال کمک هزینه تحصیل وجایزه تحصیل فرزندان پرداختی به کارکنان در سطح کلیه شعب بانک که متکی به مدارک می باشد واز مزایای موضوع بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده وبرگشت آن وجهه قانونی ندارد.
۴- مبلغ ۱۰۰ ۰۹۲ ۱۳ ریال بابت سایر هزینه ها پرداخت شده است ودر پایان سال در حساب سود وزیان بسته شده است.
۵- مبلغ ۱۹۰ ۳۵۴ ۱۹۷ ریال کمک به صندوق                ومبلغ ۲۶۴ ۲۲۲ ۱۷ ریال هزینه بیمه وامهای کارکنان در ارتباط با موارد مندرج ودر آئین نامه مشترک استخدامی بانکها پرداخت گردیده، وبه عنوان مزایا شمرده می شود.
۶- مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ۴ ریال هزینه استهلاک سرقفلی مطابق با جدول استهلاکات تعیین گردیده و رقم فوق پس از تجدید ارزیابی دارائی مذکور بوده است که وزارت دارائی طبق دستورالعمل اعمال آن را توسط بانکها تأئید نموده است.
۷- مبلغ ۹۸۷ ۱۱۱ ۶۱ ریال مابه التفاوت زیان سنواتی تأئید شده سالهای قبل که بر اساس سود قبل از کسر مالیات می بایستی مبلغ ۸۱۹ ۱۹۵ ۲۴۹ ریال ملاک عمل قرار گیرد در صورتی که حوزه مالیاتی مبلغ ۸۳۲ ۰۸۳ ۱۸۸ ریال از درآمد مشمول مالیات کسر نموده است. لازم به یاد آوری است که مبلغ  819 195 249 ریال بر اساس انجام آخرین تعدیلات توسط سازمان حسابرسی تعیین گردیده است.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق خواسته مودی، درآمد مشمول مالیات اعلام شده توسط سازمان حسابرسی را به جای مبلغ مندرج در برگ تشخیص به عنوان درآمد مشمول مالیات پذیرفته، منتهی مبلغ اشتباه محاسبه سازمان حسابرسی در مورد تعیین استهلاک زیان سنواتی را که مغایر مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ محاسبه شده بود به درآمد مذکور اضافه وبر این اساس درآمد مشمول مالیات را تعیین ومبادرت به صدور رأی نموده است.
علیهذا شکایت بانک در مورد برگشت اقلامی از هزینه توسط حوزه مالیاتی با توجه به اینکه اصولا گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار نگرفته موجه ومسموع نمی باشد واین شعبه رد شکایت رسیده واستواری رأی مورد واخواهی را اعلام می دارد.
رضا سعیدی امجد
علی اکبر نور بخش
صدیقه کاتوزیان
مواد قانونی وابسته
-…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi