بخشنامه شماره 232/1724/65327 تاریخ 1387/07/08

تبصره 2ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی

تبصره 2ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی


شماره:65327/1724/232

تاریخ:08/07/1387

پیوست:
 
بخشنامه
 
042
272
87
م
 
مخاطبین/
ذینفعان
– امور مالیاتی شهر واستان تهران 
– سازمان حسابرسی
– ادارات کل امور مالیاتی… 
 -جامعه حسابداران رسمی ایران
موضوع
تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی
در اجرای تبصره 2 ماده 5 اصلاحی آئین نامه اجرائی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی بدینوسیله مقرر می دارد:
1- در صورتیکه در اجرای تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی، دفاتر واسناد ومدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وآئین نامه های مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی ویا سازمان حسابرسی باید مراتب را مستندا طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات موضوعه در اجرای بندهای 2و3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی وتعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.
2- با توجه به بند الف ماده 272 ق.م.م وهمچنین بند الف تبصره 2 ماده 5 آئین نامه مذکور، حسابرس می بایست نسبت به کفایت دفاتر واسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط با رعایت اصول وضوابط واستانداردهای حسابداری اظهار نظر نمایند. بنابراین در مواردی که در تحریر و نگهداری دفاتر قانونی از طرف مودی، رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط به عمل نیامده باشد، حسابرس مکلف است مراتب را بشرح بند یک فوق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.
 
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:از تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی مورد اشاره
مدت اجراء:تا اطلاع ثانوی
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “تبصره 2ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید