بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره 230/97/86 تاریخ 1397/02/86

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیمشماره: 124-94-230

تاریخ:  26-12-1394

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

 

 

124

 

94

 

ماده 143

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

 

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 12641-230 مورخ 18-6-1394 به منظور اعمال بخشودگی موضوع  ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تاییدیه 39 شرکت پذیرفته شده در بورس و 4 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به فهرست تاییدیه های   معافیت مالیاتی حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته شده از تاریخ 24-8-1394لغایت 5-11-1394 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 5143-122 مورخ 15-12-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعا قبآ ارسال خواهد شد.

 

محمد تقی پاکدامن

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

تاریخ اجراء :  مطابق بخشنامه

 

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر:  دادستانی انتظامی مالیاتی

 

   نحوه ابلاغ:  فیزیکی / سیستمی

 

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  39903532  با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

         

 

شماره: 12641 -230/ص

تاریخ:18-6-1394

پیوست:

بخشنامه 

 

 

 

 

94

 

ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

 

م

 

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 67-94-200 مورخ 16-6-1394 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوطه به تاییدیه 19 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 3 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران از تاریخ 27-5-1394 لغایت 11-6-1394 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 327691-121 مورخ 16-6-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می­گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تاییدیه مربوطه وفق مقررات بخشنامه های مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهدشد.

محمدتقی پاکدامن

سرپرست معاونت مالیاتهای مستقیم

 

 

تاریخ اجراء :  مطابق بخشنامه

 

مدت اجراء: مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

   نحوه ابلاغ: فیزیکی / سیستمی

 

*لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  39903532  با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس­های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و …
 ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *