بخشنامه های مالیاتی

*تاکید بر وصول 3 در هزار سهم اتاقهای بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی

بخشنامه شماره 30127 تاریخ 1378/09/22

*تاکید بر وصول 3 در هزار سهم اتاقهای بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی


شماره: 30127
تاریخ: 22/09/1378
پیوست:
نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 11/8/72 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم موکدا یادآوری تا اتاقهای مزبور از لحاظ تأمین هزینه های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *