مجله مالیاتی

تاخیر مجاز رویدادهای مالی در دفاتر قانونی

0 10 10

تاخیر مجاز رویدادهای مالی در دفاتر قانونی

تاخیر ثبت اطلاعات در دفتر روزنامه تا 10 روز بعد از وقوع رویداد مالی مجاز است

تاخیر ثبت رویداد های مالی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی تازه تاسیس
تاخیر تحریر دفاتر قانونی در مورد اشخاص حقوقی تازه تاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد اشخاص حقیقی از تاریخ شروع فعالیت تا ۲ ماه مجاز خواهد بود.

تاخیرثبت رویداد های مالی به دلیل خارج از دسترس قرار گرفتن دفاترقانونی بدون اختیار صاحب دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی
در مواردی که دفاتر قانونی توسط مقامات قضایی با سایر قانونی و یا به عللی خارج از اختیار صاحب دفاتراز دسترس آن خارج شود، صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جديد تحرير کند و تاخير تحرير عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد شد.

تاخیر ثبت رویدادهای مالی در ضمن سال مالی
ثبت در دفاتر قانونی ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *