قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی – منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: شیراز

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/8660 تاریخ 1381/10/16

تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی – منبع مالیات: ارث- اداره کل مربوط: شیراز


نمونه آرای شعب

شماره: 8660/ 201

تاریخ: 16/10/1381

پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1265-12/9/1380
مربوط به مالیات بر ارث
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی 413
شماره سر ممیزی مالیاتی 41
اداره: امور مالیاتی شهرستان شیراز
تاریخ ابلاغ رای: 16/10/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت 9103- 4/30- 10/11/1380
خلاصه واخواهی: اینجانبان اعتراض خود را به شرح زیر به رای تجدید نظر اعلام داشته و تقاضای نقض رای را داریم. مورث ما بر اثر شکستهای پی در پی اقتصادی و در اثر شوک ناشی از آن فوت نموده و پس از فوت بواسطه کوچک بودن ما پس از فوت دامادمان کارهای ما را انجام می داده است و سرپرستی زندگی به عهده ایشان  قرار داشته است. متاسفانه بیشتر بدهکاری پدرمان بدون سند و مدرک بوده در حدود پنجاه میلیون تومان بدهی داشته که فقط مبلغ 18 میلیون تومان آن چک بدون تاریخ بوده است و این چک مربوط به یکی از بازرگانان بنام آقای          می باشد که پس از فوت پدرمان چک را به بانک برده و چون موجودی نداشته روی آن برگشت زده و به دادگاه مراجعه کرده است ما در ازای آن سه فقره چک به ایشان دادیم و لازم ندیدیم که دعوی ادامه پیدا کند و با فروش خانه و مغازه بدهی مرحوم پدرمان را پرداختیم ولی اعضاء هیات به اعتراضات ما توجهی نکرده است و با استناد به تبصره ماده 19 قانون م.م بدهی را قبول نکرد.اگر ما در دادگاه سازش کردیم برای این است که بدهی از نظر ما مسجل بوده. لذا با استناد به ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی و بر اساس ماده 37 قانون م.م تقاضای نقض رای صادره را داریم.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده امر و ملاحظه شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
محتویات پرونده مشعر بر آن است هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از صدور قرار رسیدگی و دریافت گزارش مجری قرار وارده به شماره 13410/04-17- 25/7/ 1380و پذیرش آن مبنی بر اینکه دادنامه شماره 1126- 79- 7/5/1380 متشکله در شعبه 25 دادگاه عمومی شیراز منتهی به قرار رد دعوی گردیده و دلالت بر رسیدگی ماهیتی دادگاه و احراز واقعیت نمی باشد، با صدور رای مورد واخواهی( تجدید نظر) رای هیات بدوی را تنفیذ نموده است.
در حالیکه گزارش مورد استناد ( مجری قرار) بیانگر رسیدگی و اجرای دقیق مفادقرار صادره در خصوص اصالت چک صادره و علت بوجود آمدن دین و تأثیر آن در میزان سرمایه و دارائی متوفی نمی باشد. بنابراین به رای مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.
غلامحسین مختاری
محمد علی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
مواد قانونی وابسته
-…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *