بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

بهای فروش رنو جهت وصول مالیات و عوارض

بخشنامه شماره:213/334/3658 تاریخ:1384/03/04

بهای فروش رنو جهت وصول مالیات و عوارض


شماره:3658/334/213

تاریخ:04/03/1384

پیوست:
 
احتراما،بازگشت به نامه شماره 7615مورخ 14/2/1384در خصوص بهای فروش خودرو رنو 21موضوع پیوست های نامه شماره 19870/1854/213 مورخ 14/11/1383به استحضار می رساند:
بهای فروش خودرو مذکور مندرج در ردیف 22جداول مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین عوارض سالیانه مطابق با ردیف 22جدول مالیات نقل وانتقال به مبلغ 42,000,000ریال اصلاح گردد.
 
علی اکبر سمیعی
 معاون فنی وحقوقی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 4- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن‌های ثابت و همرا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *