بند8 ماده 91 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: فارس

بند۸ ماده ۹۱ قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: فارس


شماره: ۶۴۴۱/۲۰۱
تاریخ: ۲۹/۰۷/۱۳۸۱
پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۱۰۷۸- ۸/۸/۸۰
مربوط به مالیات تکلیفی(حقوق)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۵ لغایت ۷۷
شماره حوزه مالیاتی ۳۴۳
شماره سرممیزی مالیاتی ۳۴
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس(اداره امور مالیاتی شیراز)
تاریخ ابلاغ رای: ۲۶/۸/۸۰
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۸۲۳-۴/۳۰- ۲۷/۹/۸۰
 
 
خلاصه واخواهی: احتراما مراتب شرکت را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: بنا به صراحت قسمت اخیر بند۱۱ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه ناهار که از مصادیق بارز مزایای غیر نقدی محسوب می شود از پرداخت مالیات معاف است. متاسفانه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این عبارت که حق تخصص و هزینه ناهار کارکنان به جهت جذب نیروی ماهر جزء موارد مصرحه و معاف از مالیات نمی باشد عینا رای بدوی را تائید نموده اند در صورتیکه هزینه ناهار به کلیه کارکنان اعم از ماهر و غیر ماهر پرداخت می شود لذا با توجه به ماده ۲۵۱ قانون از آنجا که رای مورد شکایت بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده استدعای نقض آن و تجدید رسیدگی را دارد.
شایان ذکر است که این شرکت به واسطه مشکلات عدیده از طبخ غذا معذور بوده و مضاف بر این سایر شرکتهای مخابرات استانها از پرداخت مالیات هزینه ناهار کارکنان معاف هستند.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه علیرغم اظهارنظر مندرج در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذیربط، معافیت موضوع بند ۸ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم محدود به اشخاصی که صرفا در امر تولید دخالت داشته و در محل کارگاه یا کارخانه مشغول فعالیت باشند نمی گردد بلکه شامل کلیه اشخاصی که بنا به تعریف و به لحاظ قانون کار کارگر محسوب می گردند خواهد بود و از طرفی گزارش کارشناس مجری قرار که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس آن صادر گردیده نیز از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است و رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون اقامه دلایل موجه و مستدل و مغایر مفاد ماده ۲۴۷ قانون مذکور اصدار یافته است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون یاد شده احاله می نماید تا با رعایت موارد فوق الذکر مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
 
صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضا سعیدی امجد
 
مواد قانونی وابسته
 -…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi