بند (45) قانون بودجه سال 1388

بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸


شماره:۷۳۵۸۶/۲۱۰

تاریخ:۲۰/۱۱/۱۳۸۸

پیوست: دارد
 
 
بخشنامه
 
کد:
۰۷۶
۸۸
بند ۴۵ بودجه سال ۸۸
ب
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۱۷۳۶/ت۴۳۳۶۱هـ مورخ ۱۶/۷/۸۸ هیـئت مـحـترم وزیـران مـندرج در روزنـامـه رسـمی شـماره ۱۸۸۲۷ مورخ ۲۷/۷/۸۸ مبنی بر:
۱- شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه)موضوع بند(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تنفیذ شده در بند(۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به حـسـاب درآمـد عـمـومـی نـبوده و سـهـم بـخش غـیر دولتـی از چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه)پس از تصویب مجامع عمومی توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود.
۲- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%)سود ابرازی موضوع بند(۱) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد(۴۰%) سود ابرازی(سود ویژه) سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود. جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی ×    2- خارجی:×
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی تلفن: ۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۱۵ روز پس از درج در زورنامه رسمی
مدت اجرتء:-
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):
 
 
 
شماره:۱۴۱۷۳۶/ت۴۳۳۶۱هـ
تاریخ:۱۶/۰۷/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۶۸۰/۱/۶۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- شـرکـتهـای دولتـی که قسمتی از سـهام آنـها متـعلق بـه بخش غیر دولتی است،به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%)سود ابرازی(سود ویژه) موضوع بند (۱۲)قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تنفیذ شده در بند(۴۵)قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(۴۰%)سود ابرازی(سود ویژه)،پس از تصویب مجامع عمومی،توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود.
۲- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%)سود ابرازی موضوع بند(۱) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی( سود ویژه)،سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
 
شماره:۱۸۸۲۷
تاریخ:۲۷/۰۷/۱۳۸۸ 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۶۸۰/۱/۶۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱- شـرکـتـهای دولــتی کـه قــسمـتی از سـهام آنـها متـعلق بـه بخـش غیر دولتی است،به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%)سود ابرازی(سود ویژه) موضوع بند (۱۲)قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تنفیذ شده در بند(۴۵)قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد(۴۰%)سود ابرازی(سود ویژه)،پس از تصویب مجامع عمومی،توسط شرکتهای مذکور به سهامداران بخش غیر دولتی پرداخت می شود.
۲- سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد(۴۰%)سود ابرازی موضوع بند(۱) نمی باشد و در محاسبه چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی( سود ویژه)،سود مکتسبه شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر کسر می شود.
 
 
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi