موضوع

برگشت هزینه واختلاف با موضوع مقررات ماده 172- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت هزینه واختلاف با موضوع مقررات ماده 172- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 9177/201

تاریخ:24/12/1382

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2514-13/5/82
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی: 0344
شماره سر ممیزی مالیاتی: 034
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: امور مالیاتی شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 25/6/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5571/201-8/7/82
 
خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی شماره 2514 مورخ 13/5/82 شدیدا اعتراض داشته ومجددا خاطر نشان می سازد که مبلغ 865 657 256 ریال اهدائی این شرکت به منظور تأمین تختهای مخصوص بیمارستانی برای افراد صعب العلاج و در حال مرگ بوده که با حمایت مقام ریاست جمهوری وموافقت با اختصاص ارز دولتی این عمل خیرخواهانه و انسانی انجام گرفته است ومراتب از طریق انجمن حمایت از    کتبا به وزارت امور اقتصادی ودارائی و سرپرست امور مالیاتی اعلام شده است، از جائی که این مبلغ قابل برگشت نبوده صرفا یک هزینه می باشد متأسفانه این شرکت خود را متهد وملزم به پرداخت مالیات متعلقه نمی داند لذا خواهشمند است مراتب را با دید انسانی بررسی کرده وابطال رأی بفرمائید در غیر این صورت این شرکت قادر به تحمل خسارات مربوطه نبوده ودر مرحله تعطیل شدن قرار گرفته است.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
درآمد مشمول مالیات عملکرد 79 مودی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت وبرگشت قسمتی از هزینه های ابرازی مربوطه تعیین ومبنای مطالبه مالیات قرار گرفته، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض مودی نسبت به برگشت مبلغ 865 657 256 ریال از حساب هزینه های شرکت بابت وجوه پرداختی به جمعیت حمایت از                  را مورد توجه قرار داده وضمن ادای توضیحات لازم با عنایت به رسیدگی های انجام شده در مرحله تشخیص مالیات وبه دلیل تعلق 40% از سرمایه شرکت به جمعیت مذکور، ضمن رد اعتراض مودی با تأئید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص، اصدار رأی نموده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز اعتراض مجدد مودی به رأی بدوی با مضامین قبلی را مورد بررسی قرار داده وبا عنایت به محتویات پرونده ودستور ذیل نامه شماره 187/1/ج مورخ 28/6/79 جمعیت یاد شده مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث از محل سود سهام آن جمعیت در شرکت مودی، با تأئید مالیات عملکرد 79 طبق برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب ونظر به اینکه مستندات مورد ادعای مودی حکایت از انطباق موضوع مورد اختلاف با مقررات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم وضوابط اجرائی مربوطه نداشته وتصویب نامه هیأت وزیران دایر بر تعیین حساب خاص جهت واریز کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی به انجمن موصوف وپذیرش کمکهای مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان تاکنون صادر نشده، ضمنا مقررات مالیاتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی وقانون بودجه سال 79 کل کشور نیز در این زمینه مسکوت می باشد، لذا از حیث شکوائیه واصله وروند رسیدگی ایراد قانونی وشکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، این شعبه رد شکایت مودی را اعلام می نماید.
 
روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها