موضوع

برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی

برگشت هزینه ها موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی


 نمونه آرای شعب

شماره: ۱۲۰۱/۴/۳۰

تاریخ: ۲۳/۰۲/۱۳۸۰

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: ۱۱۲۰- ۱۸/۷/۷۹
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۶
شماره حوزه مالیاتی ۱۳۳
شماره سرممیزی مالیاتی ۱۳
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان مرکزی
تاریخ ابلاغ رأی: ۲/۸/۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۴۲۹-۴/۳۰- ۱۸/۸/۷۹ و ۹۵۱۱-۴/۳۰- ۹/۱۱/۷۹
 
 
خلاصه واخواهی: نسبت به رأی شماره ۱۱۲۰- ۱۸/۸/۷۹ که بر اساس آن درآمد شرکت به مبلغ 109 317 169 ریال تعیین گردیده به شرح زیر معترض بوده و درخواست رسیدگی دارم:
۱- دفاتر این شرکت در سال مورد بحث رسیدگی و مورد قبول ممیزین محترم مالیاتی قرار گرفته است
۲- درآمد مشمول مالیات فوق از محل برگشت برخی از اسناد حسابداری منجمله سند ۴۵۶ که به دلیل اشتباه ثبت مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ریال به حساب بدهکاری جاری شرکاء منظور گردیده ایجاد شده است که ممیزین مالیاتی مبلغ فوق را به عنوان درآمد اتفاقی تلقی و در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نموده اند.شایان توجه است که سند فوق الذکر عینا در سال ۷۷ از حسابها خارج شده است. بنا به مراتب فوق تقاضای صدور رأی عادلانه را دارد.
رأی:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مودی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی جهت رسیدگی به اعتراض مودی در خصوص آثار صدور سند حسابداری ۴۵۶ مورخ۲۹/۱۲/۷۶ و سند برگشتی آن به شماره ۴۳۵- ۲۸/۱۲/۷۷ که به ادعای مودی ماهیت درآمدی نداشته. قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار که اعلام نموده مبلغ    000 000 150ریال برگشتی از بستانکاری حساب جاری شرکاء به موجب سند حسابداری شماره ۴۵۶- ۲۹/۱۲/۷۶ از لحاظ حسابرسی مالیاتی حکم درآمد داشته و می بایستی در سود و زیان جاری شرکت عمل گردد و ثبت سند حسابداری۴۵۳- ۲۸/۱۲/۷۷ چیزی جز برگشت سند فوق را نشان نمی دهد تلویحا اعتراض مودی را در خصوص مورد یاد شده وارد ندانسته لیکن با پذیرش مواردی از اعتراض مودی در مورد هزینه های برگشتی درآمد مشمول مالیات را تعدیل و اقدام به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرنیز با توجه به اظهارات مودی و رسیدگیهای به عمل آمده توسط هیأت بدوی و گزارش کارشناس مجری قرار صادره توسط هیأت بدوی اعتراض مودی را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی مبنی بر تائید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است علیهذا از جهت شکایت واصله که متضمن مواردی از نقض مقررات قانون یا نقص رسیدگی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی نمی باشد موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می دارد.
 
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
روح اله باباسنگانی
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi