برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی

برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی


شماره:۲۲۹۱۴۵/ت۴۷۲۴۷ک
تاریخ:۲۲/۱۱/۱۳۹۰
پیوست:
 
وزارت امور خارجه
 
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۹۰۴۲۹/۷۳۲ مورخ ۵/۶/۱۳۹۰ وزارت امور خارجه و بـه اسـتناد تبـصره(۴۳) قـانـون بـودجه اصـلاحـی سـال ۱۳۴۳ کـل کـشور و با رعـایت جـزء (ج) بنـد(۱) تصـویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چین به شرط عمل متقابل مجاز است.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰       به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi