قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*بررسی مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری ومحل با توجه به اصلاحیه قانون

587

*بررسی مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری ومحل با توجه به اصلاحیه قانون


 

شماره: 9670/589/5/30
تاریخ: 09/03/1371
پیوست:
 
اداره کل مالیات بر شرکتها نظر به اینکه از اول سال 1371 مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل باید طبق مقررات ماده 59 اصلاحی و تبصره های الحاقی مربوط موضوع ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 محاسبه و وصول گردد لذا مقتضی است واحدهای مالیاتی ذیربط کلیه پرونده های مالیاتی مربوط به انتقالات قطعی املاک و حق واگذاری محل را که در سالجاری و قبل از ابلاغ قانونی اصلاحی مزبور مورد محاسبه یا وصول مالیات واقع گردیده مجددا بررسی و مالیات متعلق را بر اساس مقررات اصلاحی مذکور تعیین و نسبت به مطالبه افزایش مالیات ناشی از اصلاحات مذکور طبق موازین مربوط اقدام نمایند بدیهی است در مواردی هم که مالیاتی اضافه وصول شده باشد اضافه دریافتی نیز با رعایت مقررات مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قابل استرداد خواهد بود .
 
 
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌…
  ماده 243 ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *