بخشنامه های مالیاتی

بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19-03-1395

بخشنامه شماره 200/95/15 تاریخ 1395/02/27

بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19-03-1395


 

شماره: 200-95-15

تاریخ:  27-02-1395

پیوست: ………………

بخشنامه  

 

 

 

 

 

15

 

95

 

ماده 86 و تبصره آن

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم و لیست های مربوطه تا تاریخ 19-03-1395

 

با عنایت به اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم و تغییرات به عمل آمده در سامانه حقوق / دستمزد این سازمان و به منظور تکریم مودیان گرامی و انطباق سیستم های نرم افزاری حقوق با فرمت جدید مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ادارات کل امور مالیاتی موظفند:

امکان برخورداری از بخشودگی صد در صد (100%) جرائم تأخیر در پرداخت مالیات حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394 را در صورت درخواست کتبی برای آن دسته ازمودیان مالیاتی که پرداخت مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه  مزبور وفق مقررات تا پایان روز چهارشنبه مورخ 19-03-1395 تسلیم کرده باشند را فراهم نمایند.ضمنا اختیار بخشودگی جرایم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. 14-26-2

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :  مطابقه بخشنامه

 

مدت اجرا :  مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524  با دفتر فنی و حسابرسی  مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید

 


 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 86 – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85)­ این قانون م…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *