بخشنامه شماره 211/8001/5356 تاریخ 1381/12/17

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


 

شماره:5356/8001/211
تاریخ: 17/12/1381
پیوست:دارد
 
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر 
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی
 
 
تصویب نامه شماره 35622/ت 27259 هـ مورخ 3/12/1381 هیات محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب  ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.
 
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
شماره:35622/ت27259 هـ
تاریخ:03/12/1381
پیوست:
 
تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنابه پیشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده (ماده 107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – تصویب نمود:
ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واژذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود.
الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (20%) پرداختی.
ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها وموسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (20%) پرداختی.
ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (20%) پرداختی.
د- سایر موارد، سی درصد (30%) پرداختی.
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
ماده 107- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید