بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م

بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م

شماره بخشنامه:

5355/7009/211

تاریخ بخشنامه:

1381/12/17

بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م


 

 
شماره:5355/7009/211
تاریخ:17/12/1381
پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
تصویر نامه شماره 49713 مورخ 4/10/1381 معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
 
پیوست:
 
شماره :49713
تاریخ: 4/10/1381
پیوست:
 
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
 
 
سلام علیکم
بازگشت بخ پی نوشت مورخ 14/9/81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803-588/گ مورخ 10/9/81 درخصوص تسری مفاده ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام میدارد:
قانونگذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان موسسات عمومی غیر دولتی بوده ودر تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است « موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت وبرای مقاصد غیر تجاری وغیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس وایجاد میشود.
بنابراین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها وموسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4/4/81 این معاونت اعلام شده است.
 
 
سید محمد علی ابطحی
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *