قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

*بخشنامه در خصوص حسابهای قانون تجمیع عوارض

بخشنامه شماره 240/50 تاریخ 1382/01/10

*بخشنامه در خصوص حسابهای قانون تجمیع عوارض


 

شماره: 50/240
تاریخ: 10/01/1382
پیوست:
 
پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خزانه درایکل , به پیوست جدول گروه حسابهای قانون مذکور جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد . موارد قابل ذکر جهت رعایت در افتتاح حسابها به شرح ذیل اعلام می گردد: الف ) حسابهای رابط درآمد مالیات وصولی موضوع مواد 3و4 قانون شامل 7 حساب : 1- حساب رابط مالیات بنزین 2- حساب رابط مالیات دخانیات 3- حساب رابط مالیات مخابرات 4- حساب رابط مالیات نوشابه 5- حساب رابط مالیات سایر کالاها 6- حساب رابط مالیات نقل و انتقال 7- حساب رابط مالیات شماره گذاری می باشد که موجودی این حسابها به حساب تمرکز وجوه مالیات موضوع مواد 3و4 نزد ذیحسابی استان منتقل و از طریق ذیحسابی به خزانه معین استان و در تهران به حساب خزانه داریکل منتقل می گردد: ب ) مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3قانون مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بند (ب) ماده 3 قانون مربوط به شرکت دخانیات بصورت ملی و تمرکزی در تهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وصول می گردد. ج ) مالیات وعوارض شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین درتهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در سایر استانها در محل کارخانجات خودروسازی توسط ادارات مالیاتی محل وصول می گردد. د) در اجرای تبصره ذیل ماده 20آئین نامه اجرائی 1%عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده 6 قانون مذکور را با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داریکل به حساب شماره 530194 سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی شعبه ارک – تهران واریز و مدارک مربوطه را جهت اعمال حساب به ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از کلیه سازمانها و ادارات کل مالیاتی تقاضا می شود که با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داریکل و بانکهای ملی ایران در اسرع وقت نسبت به افتتاح حسابها اقدام و از پراکندگی حسابها جدا خودداری و سعی شود که حسابها بصورت مسلسل و سری باشد که کنترل و صورت مغایرت بانکی حسابها به سهولت انجام پذیرد. خواهشمند است نتیجه اقدامات معموله و شماره و عنوان حسابهای مفتوحه را به این معاونت اعلام فرمایند.
 
 
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
معاون پشتیبانی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 9- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی ودارایی، بازرگانی، کشور وصنای…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *